Opublikowano: 29.09.2022

Sterowanie parzelnią

Sterownikiem dedykowanym parzelnią niskotemperaturowym jest w pełni zautomatyzowany sterownik PK. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie prawidłowego procesu parzenia drewna. Jak już wspomnieliśmy wcześniej - aby parzenie drewna było efektywne w komorze muszą zaistnieć określone warunki
klimatyczne.

 

 

Funkcjonowanie sterownika

 

Sterownik umożliwia sterowanie pracą zaworu pary, zaworu nawilżania, kominka dachowego oraz wentylatorem wyciągowym. Prowadzi również ciągły nadzór nad temperaturą drewna i komory oraz wilgotnością w komorze. Użytkownik ma także możliwość zdalnego dostępu do prowadzącego procesu.

 

 

Dostępne programy

 

Sterownik PK posiada trzy dostępne programy: rozmrażanie, nawilżanie i parzenie wraz ze studzeniem.

 

Rozmrażanie - ma na celu wstępne podgrzanie drewna do temperatury min. 5°C przy założeniu nie przekroczenia 30°C temperatury komory.

 

Nawilżanie - stosowane jest do nawilżania lekko podsuszonego drewna i nie należy go używać w przypadku drewna tuż po przetarciu. Dodatkowym ograniczeniem uniemożliwiającym uruchomienie funkcji jest minimalna temperatura drewna, która nie powinna być niższa niż 10°C.

 

Parzenie - składa się z trzech faz: nagrzewania, parzenia właściwego oraz studzenia. W fazie nagrzewania następuje stopniowe zwiększanie temperatury w komorze i trwa ona do momentu, aż temperatura drewna osiągnie 70°C. Następuje przejście do fazy parzenia, w której temperatura
komory oscyluje wokół temperatury zadanej. Proces parzenia jest ograniczony czasowo, po upływie którego sterownik przejdzie do fazy studzenia. Istotna jest szybkość spadku temperatury w komorze, ponieważ zbyt gwałtowne może spowodować deformacje lub pęknięcia w drewnia.

 

 

Obsługa sterownika

 

Obsługa sterownika PK sprowadza się do ustawienia odpowiednich parametrów, charakteryzujący poszczególne programy. Oprócz tego użytkownik ma możliwość na bieżąco kontroli procesu. Sterownik w sposób ciągły sprawdza poprawność działania torów pomiarowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Wystąpienie sytuacji awaryjnej powoduje podjęcie odpowiednich działań ze strony układu oraz wysłanie informacji do użytkownika.

Aktualności

Skontaktuj się w sprawie bezpłatnej konsultacji. Przejdź do  formularza kontaktowego