Opublikowano: 26.01.2023

Awaria - co dalej?

Jeśli wystąpi usterka w kotle albo innym urządzeniu naszej produkcji, ważne jest aby jak najszybciej zgłosić ją naszemu serwisowi, aby umożliwić szybkie i skuteczne usunięcie problemu.

 

Zgłoszenie usterki powinno zawierać następujące informacje:

  1. Podstawowe dane kontaktowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu i adres e-mail.
  2. Informacje o urządzeniu: model, numer seryjny, data instalacji, informacje dotyczące używanego paliwa (w przypadku kotłów) oraz nazwę sterownika (jeśli jest wykonane przez naszą firmę)
  3. Opis usterki: szczegółowy opis tego, co się dzieje, kiedy występuje usterka, oraz jakie objawy towarzyszą.
  4. Zdjęcia lub filmy: jeśli to możliwe, należy dołączyć do zgłoszenia zdjęcia lub filmy przedstawiające usterkę, co pozwoli na lepsze zrozumienie problemu przez serwisanta.
  5. Informacje dotyczące historii eksploatacji: jeśli kocioł był już naprawiany wcześniej lub były jakiekolwiek inne problemy z jego działaniem, należy poinformować o tym w zgłoszeniu.

 

Zgłoszenie usterki powinno być jak najdokładniejsze, aby umożliwić serwisantowi szybką diagnozę i skuteczne rozwiązanie problemu. Dokładnie opisana usterka pozwala na uniknięcie powtórzenia się problemu i skrócenie czasu potrzebnego na naprawę.

 

Warto także pamiętać, że typowe usterki, które klient może usunąć samodzielnie są opisane w dokumentacji technicznej dostarczanej wraz z urządzeniem.

Aktualności

Skontaktuj się w sprawie bezpłatnej konsultacji. Przejdź do  formularza kontaktowego