Silosy trocin

 

silosy do trocin

Składowanie paliwa drzewnego wymaga bezpiecznego magazynowania. Wynika to z faktu, iż materiały pochodzenia drzewnego są szczególnie podatne na czynniki zewnętrzne w tym atmosferyczne. W wyniku czego traci ono swoje właściwości i łatwo chłonie wilgoć. Ponadto drewno jest materiałem palnym, więc niezbędne jest jego odpowiednie zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi normami.

 

 

Silosy ZOD to znacznie więcej niż magazynowanie

 

Wykorzystanie silosów w przemyśle ma duzy wpływ na poprawwienie logistyki w przedsiębiorstwie, ponieważ umożliwiają one przechowywaniie duzych ilosci materiałów sypkich. Dzięku temu zapewniona jest ciągłość produkcji bez obawy o miejsce składowania pozostałości po zakończonej obróbce drewna.

 

W przypadku paliwa drzewnego niezbędne jest stosowanie nowoczednych rozwiązań. Tylko wtedy zachowuje ono wszystkie swoje właściwości. W tym celu przedstawiamy nasze silosy, które zapewniają wygodne składowanie trocin, wiórów i innych materiałych. Silos do trocin składa się z kilki elementów, które połączone ze sobą stanowią idealne rozwiązanie przeznaczone dla przemysłu.

 

 

Jak zbudowane są silosy do trocin?

 

Głównym elementem, z którego składają się silosy trocin jest płaszcz cylindryczny, stanowiący objętośc czynną silosu. Poniżej płaszcza znajduje się lej z ramą wsporczą i mechanicznym urządzeniem wybierającym. W górnej cześci znajdują się panele przeciwwybuchowe chroniące zbiornik przed zniszczeniem w razie wybuchu pyłu. Dodatkowo silos wyposażono w instalację przeciwpożarową typu suchego. Dach silosu jest przystosowany do posadowienia cyklonu pneumatycznej instalacji transportowej.

 

 

Gdzie sprawdzą się nasze silosy?

 

Oferowane przez nas silosy przeznaczone są do składowania materiałów sypkich o wilgotności nieprzekraczającej 10%. Dlatego silos na trociny i zrębki idealnie się sprawdzi jako zbiornik do gromadzenia odpadów pochodzenia drzewnego. Silosy do trocin sprawdzą się m.in. w tartakach oraz zakładach zajmujących się na co dzień profesjonalną obróbką drewna. Ze względu na solidną konstrukcję oraz wysoką jakość materiałów silos stanowi zabezpieczenie przeciwpożarowe. Nie mniej należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu utwardzonego podłoża w miejscu przeznaczonym do instalacji silosa.

 

silos

Skontaktuj się w sprawie bezpłatnej konsultacji. Przejdź do  formularza kontaktowego