Silosy ZOD

 

Zbiornik Odpadów Drzewnych przeznaczony jest do gromadzenia rozdrobnionego materiału (wióry, trociny itp.) powstałego w wyniku obróbki drewna.

 

Głównym elementem zbiornika jest płaszcz cylindryczny, stanowiący objętośc czynną silosu. Poniżej płaszcza znajduje się lej z ramą wsporczą i mechanicznym urządzeniem wybierającym. W górnej cześci znajdują się panele przeciwwybuchowe chroniące zbiornik przed zniszczeniem w razie wybuchu pyłu. Dodatkowo silos wyposażono w instalację przeciwpożarową typu suchego. Dach silosu jest przystosowany do posadowienia cyklonu pneumatycznej instalacji transportowej.

 

Do silosu oferowane są następujące opcje wyposażenia dodatkowego przenośnik ślimakowy służący do szybkiego opróżnienia silosu lub zasilania urządzeń kotłowni.

 

 

Kontenerowy wybierak paliwa KWP

 

Kontenerowy zasobnik biomasy typu KWP z urządzeniem wygarniającym służy do gromadzenia i podania paliwa do urządzenia spalającego. W zależności od potrzeb urządzenia spalającego paliwem mogą być m.in. trociny czy drewno rozdrobniowne w postaci zrębków o wilgotności do 40%. Przestrzeń załadowcza kontenera ma kształt prostopadłościanu.

 

Na dnie zabudowany jest hydrauliczny wygarniak,  zbudowany z zespawanych kształtowników. Porusza się on ruchem posuwisto-zwrotnym w prowadnicach po dnie zbiornika. Ramiona wygarniaka dzięki odpowiednio ukształtowanemu profilowi transportują paliwo w kierunku koryta zsypowego, w którym zainstalowany jest przenośnik. Napęd wygarniaka następuje od układu hydraulicznego poprzez siłownik. 

 

 

Hydrauliczny wybierak paliwa HWP

 

Urządzenie wybierające w postaci hydraulicznego wybieraka HWP i przenośników ślimakowych (poziomego i ukośnego) lub redlera przeznaczony jest do wybierania trocin, zrębków i innego rodzaju biomasy ze zbiornika o kształcie prostokąta i transportu do komory paleniska zespołu grzewczego lub innego urządzenia współpracującego.

 

Wybierak zbudowany jest z zespawanych kształtowników i blach. Poruszają się ruchem posuwisto-zwrotnym w prowadnicach po dnie zbiornika. Napęd wybieraka następuje od układu hydraulicznego poprzez siłownik. Paliwo wybierakiem podawanie jest do przenośnika poziomego lub redlera i trafia do urządzeń współpracujących.

 

 

Przenośniki ślimakowe ZP

 

Przenośnik ślimakowy typu ZP przeznaczony jest do transportu biomasy w postaci trocin, rozdrobionej kory lub wiórów powstałych w wyniku obróbki drewna. Posiadamy przenośniki poziome i ukośne. Zespół przenośników może być przygotowany pod zasyp ręczny lub przystosowany do obioru z urządzenia gromadzącego np. zbiornika trocin. Zasadniczo przenośnik ślimakowy stosowany jest do podawania trocin do zbiorników buforowych paleniska AZSD lub zespołu grzewczego ZGH.

 

Przenośniki posiadają konstrukcję stalową, gięto-spawaną, zabezpieczoną antykorozyjnie emalią. Zasadniczą część przenośników stanowi obudowa gięta w kształcie litery „U” z przykręcanymi pokrywami. Wewnątrz obudowy napędzany przez motoreduktor porusza się wał śrubowy. Napęd z motoreduktora na wał przekazywany jest przez sprzęgło przeciążeniowe. Drugi koniec wału oparty jest na zespole łożysk. Wał śrubowy wykonany jest z segmentów spiralnych.

 

Sprężynowy wybierak paliwa ZWP-S

 

Wybierak sprężynowy paliwa przeznaczony jest do wybierania biomasy w postaci trocin, zrębków drewnianych itp. z pomieszczeń na tym samym poziomie co kotłownia do zespołu przesypowego urządzenia spalającego.

 

ZWP-S składa się z podajnika ślimakowego i tarczy z ramionami sprężynowymi z osobnym napędem. Usypany materiał w zbiorniku nad tarczą jest zgarniany do otwartego kanału przenośnika ślimakowego. Ramiona mają możliwość uginania się w zależności od napotkanego oporu wynikającego z ilości paliwa.

 

Wybieraki ZWT

 

Zespół wybieraka trocin przeznaczony jest do wybierania trocin ze zbiornika. Może być zastosowany w zbiornikach, których dno posiada odpowiednią sztywność. 

 

Wybierak zbudowany jest z kosza usypowego w postaci leja z kołnierzem i pierścieniem zębatym, po którym porusza się ślimak wybierający. Napęd wybieraka przekazywany jest od motoreduktora przez wał przegubowy. W dolnej części znajduje się zgarniak, który podaje trociny przez otwór wysypowy. Wyposażony jest w pokrywy rewizyjne.

 

Redlery

 

Przenośnik zgarniakowy typu redler przeznaczony jest do transportu paliwa do podajnika tłokowego stanowiącego część składową wyposażenia kotła szczególnie do spalania mieszaniny kory, trocin, kawałkowego drewna poprodukcyjnego. 

 

Przenośnik zbudowany jest z obudowy w postaci rynny z mieszczącymi cięgnami łańcuchowymi, mechanizmu napędowego i mechanizmu napinającego. Paliwo przesuwane jest po nieruchomej powierzchni rynny za pomocą poprzeczek rozmieszczonych na podwójnym cięgnie łańcuchowym. Zasilanie przenośnika materiałem odbywa się przez otwór zasypowy umieszczony pokrywie rynny. Odprowadzenie (wysyp) następuje przez otwór w dnie rynny.

 

Katalogi ofertowe

Poznaj nasze realizacje

 

 

 

Skontaktuj się w sprawie bezpłatnej konsultacji. Przejdź do  formularza kontaktowego