Kotły na trociny z ruchomym rusztem

 

Przedstawiamy Państwu nasze kotły na trociny, które znajdują zastosowanie w przemyśle. Nasze kotły z ruchomym rusztem wyróżnia solidne wykonanie  i energooszczędność przez co są często wybierane jako źródło ciepła instalowane w warsztatach, halach produkcyjnych oraz magazynach. Każdy z kotłów posiada  różną specyfikację i wykorzystanie źródła paliwa. W ten sposób jako opał mogą być wykorzystane trociny lub mokre odpady drzewne.

 

 

Kotły ZGH

kotły na trociny

 

Zespół grzewczy typu ZGH jest nowoczesnym urządzeniem przystosowanym do spalania rozdrobnionego drewna. Kocioł znajduje zastosowanie w miejscach gdzie jest potrzebne wytworzenie gorącej wody do celów grzewczych lub technologicznych. Urządzenie charakteryzuje się zwartą konstrukcją umożliwiającą instalację w pomieszczeniach o stosunkowo małych gabarytach. Wymiennik został umieszczony nad komorą paleniskową, a wszelkie elementy mające kontakt z płomieniem wykonywane sa ze stali przeznaczonej do pracy w wysokich temperaturach. Zastosowanie stali jakościowej znacząco podwyższa trwałość urządzenia. Urządzenie jest także zabezpieczone przed cofnięciem płomienia przez instalację przeciwpożarową. Do zespołów ZGH proponujemy urządzenia współpracujące m.in. urządzenia transportowe, magazyny paliwa, instalację technologiczną oraz instalację dymową kotłowni.

 

Przykładem tego typu kotła jest kocioł ZGH-300 ECO spełniający wymagania klasy 5 wg normy EN 303-5:2012 oraz dyrektywy Ekoprojektu.

 

 

Kotły wielopaliwowe KWRR

kotły wielopaliwowe

Kocioł KWRR jest wielopaliwowym, niskotemperaturowym kotłem wodnym o trzyciągowym obiegu spalin służącym do spalania odpadów drzewnych (trocina, zrębka, mieszanina kory). Urządzenie jest stosowane do wytworzenia gorącej wody do celów grzewczych lub technologicznych. W komorze paleniskowej kotła następuje odparowanie wilgoci zawartej w paliwie i następnie jego spalenie. Kotły wielopaliwowe zapewniają optymalne warunki spalania oraz równomierne rozłożenie paliwa. Dodatkowym wyposażeniem komory spalania jest układ automatycznego odpopielania.

 

 

Kotły KWPK

kotły z ruchomym rusztem

Kocioł stosuje się do wytworzenia gorącej wody do celów grzewczych lub technologicznych. W pierwszym palenisku (ceramicznym) można spalać drewno rozdrobnione, zaś w drugim (stalowym) większe suche kawałki drewna ładowane ręcznie. Obie komory mogą pracować jednocześnie, przy czym druga komora służy do pracy awaryjnej. Spalając w niej suche drewno kawałkowe można uzyskać do 40% mocy znamionowej kotła. Kocioł pracuje w ciągu naturalnym lub wymuszonym w przypadku zastosowania cyklonu odpylającego z wentylatorem wyciągowym.

 

 

Kotły KWH

kotły wodne

Kocioł KWH jest wielopaliwowym, niskotemperaturowym kotłem wodnym o trzyciągowym obiegu spalin. Przystosowany jest do opalania gorącymi spalinami wdmuchiwanymi z paleniska, w szczególności paleniska typu AZSD. Taki zestaw umożliwia spalanie mokrych odpadów drzewnych.

 

 

Przedpalenisko na trociny AZSD

przedpalenisko na trociny

Zespół spalania rozdrobnionego drewna AZSD jest urządzeniem do spalania zrębków, wiórów, trocin i kory. W przypadku używania trocin suchych stosowane jest ich dodatkowe nawilżanie w celu poprawy parametrów zgazowania paliwa. Przedpalenisko na trociny może współpracować z odpowiednio dobranym kotłem wodnym lub parowym w celu ogrzewania domków jednorodzinnych, suszarń, warsztatów rzemieślniczych, hal produkcyjnych lub magazynowych. Urządzenie składa się z paleniska ceramicznego oraz układu magazynowanie i zadawania paliwa. Przedpalenisko wykonane jest z metalowej obudowy zewnętrznej i ceramicznej komory żaroodpornej. Obudowa składa się z podwójnego płaszcza, wewnątrz którego kanały powietrze umożliwiają regulację przepływu powietrza i chłodzenie płaszcza zewnętrznego. Zastosowanie elementów ceramicznych akumulujących ciepło pozwala na spalanie paliwa o dużej wilgotności. Dodatkowo jest możliwość wyposażenia urządzenia w ruchomy ruszt i układ automatycznego odpopielania, co pozwala na spalanie paliw o niskiej wartości opałowej, które wytwarzają duże ilości popiołu.

 

 

Wyposażenie kotłowni

 

Oferujemy kompleksowe wyposażenie kotłowni przeznaczonych do spalania rozdrobnionego drewna i uzyskania na tej drodze ciepła na cele grzewcze centralnego ogrzewania lub cele technologiczne. Kotłownie budujemy na bazie urządzeń AZSD, kotłów wodnych KWH i zestawóz grzewczych typu ZGH.

Na życzenie inwestora każdą nowobudowaną lub modernizową kotłownię wyposażamy w:

 • zbiornik na rozdrobnione drewno typ ZOD
 • hydrauliczny wybierak paliwa typ HWP
 • zespół wybierania paliwa typu ZWP-S
 • przenośniki ślimakowe
 • konterenowy wybierak paliwa typ KWP
 • komin stalowy wolnostojący wraz z czopuchem
 • cyklon spalin
 • instalację rozdziału ciepła z układem pompowym i naczyniem wzbiorczym
 • stację uzdatniania wody

 

 

Automatyka sterująca kotłem

 

Sterownik jest urządzeniem sterującym pracą zespołu grzewczego oraz układu podawania paliwa według parametrów zadanych przez użytkownika. Sterownik posiada program pracy modulowanej oraz pracy dwustanowej: spalanie intensywne i spalania podtrzymujące. Różnica między tymi programami polega na ilości paliwa doprowadzonego do pieca.

 

W trybie pracy modulowanej sterownik w sposób płynny dobiera czas podawania paliwa, wydajności wentylatorów oraz pracy rusztu. W trybie pracy dwustanowej przełączanie między programami zależy od temperatury wody w kotle. Jeśli temperatura wody osiągnie temperaturę zadaną nastąpi przejście z programu spalania intensywnego do programu spalania podtrzymującego. Powrót do programu spalania intensywnego nastąpi, gdy temperatura wody spadnie do poziomu temperatury zadanej pomniejszonej o wartość histerezy.

 

Automatyka sterująca opiera się na sterowniku PLC, który współpracuje z panelem operatorskim zainstalowanym na drzwiczkach szafki. Podgląd parametrów pracy i ich zmiana wartości odbywa się z poziomu panelu bądź urządzeń mobilnych (po podłączeniu sterownika do sieci LAN). Wystąpienie stanu awaryjnego jest sygnalizowane za pomocą komentarzy na panelu sterującym.

 

Sterownik umożliwia:

 • pomiar temperatury wody w kotle
 • pomiar temperatury spalin
 • pomiar temperatury podajnika
 • pomiar temperatury powrotu
 • pomiar temperatury wymurówki
 • regulację ilości powietrza pierwotnego za pomocą przepustnicy sterowanej siłownikiem mechanicznym
 • regulację ilości powietrza wtórnego za pomocą falownika w oparciu o wskazania zawartości tlenu w spalinach
 • sterowanie pracą wentylatora wyciągowego za pomocą falownika w oparciu o wskazania wartości podciśnienia w komorze
 • sterowanie układem podawania paliwa

 

Sterownik posiada podwójne zabezpieczenie zapobiegające przegrzaniu kotle. Gdy temperatura wody osiągnie poziom określony parametrem "temperatura maksymalna kotła" nastąpi przejście do trybu przegrzania, w którym zostaje wstrzymana praca podajnika (następuje wyrzucenie paliwa) oraz wentylatorów nadmuchowych. Drugim zabezpieczeniem jest ogranicznik temperatury STB działający niezależnie od automatyki. W sytuacji jego zadziałania wymagane jest ręczne reset zabezpieczenia.

ZGH 300 ECO

Kotły na biomasę

Kotły na zrębki

Katalogi ofertowe

Skontaktuj się w sprawie bezpłatnej konsultacji. Przejdź do  formularza kontaktowego