Nasz zespół składa się z ludzi o wielu rożnorodnych specjalnościach. Jako specjaliści wzajemnie się inspirujemy, wpólnie rozwijamy i cieszymy pracą. Nasze zadania z równą pasją i zaangażowaniem realizujemy na poziomie robotnika, majstra, specjalisty, kierownika czy menadżera.

 

Grupa KZN Bieżanów, której częścią są Zakłady Maszynowe "Hamech" to pewność i stabilność zatrudnienia w perspektywicznej branży.

 

W Zakładach Maszynowych "Hamech" tak kształtujemy pułap wynagrodzeń by był jak najbardziej adekwatny zarówno do stanowiska, zakresu kompetencji oraz postawionych zadań. Pełne wynagrodzenie składa się z płacy zasadniczej, regulaminowych i/lub dodatkowych premii oraz benefitów i dodatków wynikających z wewnętrznych regulaminów.

Podejmując pracę możesz liczyć na liczne benefity

  • Bonusy świąteczne
  • Paczki świąteczne dla dzieci
  • Dodatkowe ubiezpieczenie grupowe
  • Nagrody jubileuszowe
  • Dofinansowanie do wypoczynku