Zmiany w zarządzie ZM Hamech

W dniu 27 listopada br. Rada Nadzorcza ZM Hamech Sp. z o.o. podjęła decyzję o powierzeniu funkcji prezesa zarządu Panu Ryszardowi Leszczyńskiemu.

Reprezentację spółki uzupełniają – Pan Andrzej Karpowicz, wiceprezes zarządu; oraz Pani Barbara Król, prokurent. Spółka działająca w ramach Grupy KZN Bieżanów kontynuuje dotychczasową strategię restrukturyzacji i rozwoju zakładającą wzmacnianie i wzajemne równoważenie dwóch segmentów działalności: podstawowej - w obszarze przemysłu maszynowo-drzewnego oraz uzupełniającej - kooperacji z sektorem nawierzchni szynowych.