Zespół spalania rozdrobnionego drewna AZSD jest urządzeniem do spalania, zrębków, wiórów, trocin i kory o granulacji max. 30 mm i wilgotności (30%-50% dla AZSD-50, AZSD-100) i (40%-60% dla AZSD-180, AZSD-300, AZSD-600, AZSD-1000, AZSD-1500). W urządzeniach z ruchomym rusztem (RR) można spalać różne biopaliwa.

W przypadku używania trocin suchych stosowane jest nawilżanie. Urządzenie to może współpracować z odpowiednio dobranym kotłem wodnym lub parowym w celu ogrzewania domków jednorodzinnych, suszarni, warsztatów rzemieślniczych, hal produkcyjnych itp. Produkowane w odmianach o mocy 50kW, 100kW, 180kW, 300kW, 600kW, 1000kW, 1500kW mogą ogrzewać powierzchnie mieszkalną od 300 do ok. 9600m. Sterowanie procesem spalania odbywa się automatycznie.

 

Każde urządzenie wyposażone jest w:

Sterowanie

Pracą urządzenia steruje sterownik typu SH-2/E (AZSD-50, AZSD-100), SE-4/Ems (AZSD-180, AZSD-300, AZSD-600) lub SE-6/Ems (AZSD-1000, AZSD-1500). Proces spalania prowadzony jest tak, aby utrzymać pożądaną temperaturę czynnika grzewczego. Sterownik w standardzie posiada zabezpieczenia przed przepełnieniem paleniska, przeciążeniem napędów podajnika paliwa i zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła. Jako wyposażenie dodatkowe istnieje możliwość dołączenia układu sygnalizacji niskiego poziomu wody w kotle SPWT.

Czujnik temperatury

Czujnik temperatury wody umieszczony jest na rurociągu wody wypływającej z kotła. Z chwilą uzyskania wymaganej temperatury wody następuje zmniejszenie dopływu paliwa do przedpaleniska.

Zabezpieczenie p.pożarowe

Urządzenie posiada zabezpieczenie przeciwpożarowe, które zapobiega cofnięciu się płomienia z przedpaleniska do zbiornika paliwa.

Dozownik

Urządzenie zabezpiecza przed nadmiernym nagromadzeniem się trocin w komorze spalania

 

ZESPOŁY SPALANIA DREWNA AZSD

Dane technicze

 

AZSD-50 AZSD-100 AZSD-180 AZSD-300 AZSD-600 AZSD-1000 AZSD-1500
Nominalna moc cieplna

kW kcal/h

50
43 000
100
86 000
180
154 800
300
215 000
600
430 000
1000
860 000
1500
1 290 000

Zużycie paliwa (przy mocy nominalnej)

kg/h mp/dob

22
2,10
43
4,12
78
7,40
108
10,30
217
20,80
430
41,20
640
61,80

Pojemność zbiornika

m3

0,65
1,50
0,65
1,50
2,3 2,3 2,3 4,4 4,4

Zapotrzebowanie mocy

kW

0,6 0,6 1,7 1,7 1,9 4,2 5,5

Napięcie zasilania

V

230 / 400

Powierzchnia mieszkalna możliwa do ogrzewania

m2

320 640 1150 1600 3200 6400 9600

Temp. spalin na wylocie z AZSD

oC

1000

Powierzchnia kotła (wymiennika) współpracującego z AZSD

m2

5-8 10-16 18-23 25-35 45-53 70-120 130-160

Masa urządzenia

kg 420/600 520/730 1820 2520 3540 5000 8000

 

 

Wymiar A

mm

2750 2900 2860 3170 3380 4840 5750
Wymiar A

mm

1780 1820 3370 3615 3750 3530 3530

Wymiar A

mm

1520 1580 3200 3410 3670 3130 3130

Wymiar A

mm

360 390 640 755 870 930 930

Wymiar A

mm

245 300 450 600 750 950 950

 

Budowa Urządzenia AZSD-250

 1. Zbiornik paliwa
 2. Zbiornik wody
 3. Klapa przepełnienia paliwa
 4. Instalacja p.poż
 5. Podajnik dolny
 6. Wentylator nadmuchu
 7. Wyczystka popielnika
 8. Powietrze pierwotne
 9. Wyczystka popielnika boczna
 10. Ruszta
 11. Dozownik paliwa
 12. Powietrze wtórne
 13. Podajnik górny
 14. Sterownik

 

Dlaczego palenisko Z.M. Hamech?

 • doświadczony producent, kilka tysięcy palenisk AZSD pracujących w kraju i poza granicami m.in. Rosja, USA, Anglia, Niemcy, Kanada, Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Słowacja, Dania, Chorwacja, Słowenia...
 • certyfikaty GOST-R , PROMATOMNADZOR potwierdzające zgodność produktu z wymogami określonymi przez standardy Federacji Rosyjskiej i Białorusi
 • prosta obsługa, automatyczne sterowanie
 • możliwość spalania mokrych trocin, zrębków itp.
 • w przypadku współpracy z KWH możliwość spalania tradycyjnego w kotle
 • dowolna konfiguracja sposobu podawania paliwa: tarcza wybierająca, sprężynowy lub ślimakowy wybierak trocin
 • uniwersalne przyłącze do bezpośredniego sprzężenia ze sprężynowym wybierakiem trocin ZWT-S lub zbiornikiem buforowym z dnem wybierającym
 • możliwość doposażenia w przenośniki zarówno z automatycznym podawaniem trocin ze zbiornika paliwa jak i z koszem pod zasyp ręczny
 • wyposażenie kotłowni i gwarancja od jednego producenta, produkujemy także zbiorniki i przenośniki trocin, kotły, wyposażenie technologiczne kotłowni, instalację odprowadzenia spalin...
 • wsparcie inżynierów działu technicznego Z.M. Hamech

Sterowniki

W 2015 roku w ofercie proponujemy nową serię sterowników typu SE wyposażoną w dotykowy, kolorowy 7” panel HMI, który umożliwia kontrolę oraz zmianę parametrów i aktualnego stanu pracy zespołu grzewczego. W każdym momencie można podejrzeć (w zależności od wersji sterownika) zawartość tlenu w spalinach (odczytywaną za pomocą sondy Lambda), temperaturę paleniska, temperaturę spalin, temperaturę kotła, temperaturę podajnika, poziomu wody w kotle oraz podciśnienia w komorze spalania. Użytkownik ma możliwość sterowania pracą ruchomego rusztu, systemem wybierania popiołu, wentylatora wyciągowego, wentylatorów powietrza pierwotnego i wtórnego oraz systemu podawania paliwa. Dodatkowo automatyka sterująca wyposażona jest w zabezpieczenie zapobiegające cofaniu się ognia w kanale podajnika. W momencie wystąpienia awarii i stanów alarmowych wyświetlane są komunikaty z zapisem daty i godziny wystąpienia i zakończenia, dodatkowo istnieje możliwość  powiadomienia użytkownika sms-em bądź e-mailem. Dostępny jest także zdalny podgląd i sterowanie pracą zespołu grzewczego ze strony WWW. Sterownik kontroluje również poziom zapełnienia zbiornika popiołu, a w momencie przekroczenia wysyłana jest wiadomość do użytkownika. Automatyka zespołu grzewczego może pracować w  trybie automatycznym bądź manualnym.

sterownik se-500

sterownik se-500

Sterownik dotykowy do KWH i AZSD do pieców o mocach 180 kW i powyżej.

W piecu z podawaniem hydraulicznym typu redler użytkownik może zdecydować, które alarmy będą wysyłane za pomocą sms,  stawiająć obok ich nazwy zielony znacznik.

sterownik se-500

W urządzeniu z redlerem użytkownik może zaprogramować czas pracy wybieraka popiołu, przerwy wybierania, czas pracy  ruchomego rusztu oraz częstość pracy ruchomego rusztu (który powinien się zmieniać w zależności od stopnia zanieczyszczeń  paliwa). Ponadto wybieranie paliwa, jak i ruchomy ruszt mogą być obsługiwane automatycznie lub ręcznie.

Dane techniczne

Wybierz model

Zespół spalania rozdrobnionego drewna
AZSD-50
Nominalna moc cieplna
50
kW
------//------
43000
kcal/h
Zużycie paliwa
(1)
22
kg/h
------//------
2.1
mp/24h
Pojemność zbiornika
0.65/1.5
m3
Zapotrzebowanie mocy
0.6
kW
Napięcie zasilania
230/400
V
Powierzchnia mieszkalna możliwa do ogrzania
320
m2
Temp. spalin na wylocie z AZSD
1000
°C
Powierzchnia kotła (wymiennika) współpracującego z AZSD
6-8
m2
Masa urządzenia
400/610
kg
1. Przy mocy nominalnej

Galeria zdjęć

Schematy

Do pobrania


Pliki do pobrania

Zwymiarowane rysunki techniczne poszczególnych wielkości palenisk typu AZSD. Plik w formacie pdf. (2.54 MB)

Zwymiarowane rysunki techniczne różnych konfiguracji zestawów kotłów KWH i zespołów AZSD tzw. zestawów energetycznych AZSD+KWH. Plik w formacie pdf. (5.60 MB)

Plik pdf zawierający schematy techniczne sprężynowego wybieraka trocin ZWT-S w zestawieniu z kotłem KWH i przedpaleniskiem AZSD o różnych mocach cieplnych. (3.84 MB)

Zapytaj o ten produkt

Imię i nazwisko / Firma*
E-mail
Telefon
Preferowany sposób kontaktu
Telefon E-mail Fax
Dodatkowe informacje (typ, wielkość, moc itp.):
* - Pole obowiązkowe