Zespół grzewczy ZGH plus do spalania odpadów płyt drewnopochodnych MDF i HDF

ZGH plusZespół grzewczy jest nowoczesnym urządzeniem przystosowanym do spalania rozdrobnionych odpadów drzewnych, w szczególności  odpadów płyt wiórowych i drewnopochodnych zawierających poniżej 1% związków chlorowcoorganicznych, zgodnie z ustawą o  odpadach, a zwłaszcza z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagań dotyczących termicznego przekształcenia  odpadów.

Zespół grzewczy ZGH Plus służy do wytwarzania gorącej wody o temperaturze do 95°C w układzie otwartym.

Konstrukcja  zespołu grzewczego zapewnia przebywanie spalonych cząsteczek zawartych w spalinach co najmniej 2 sekundy w temperaturze nie mniejszej niż 850°C przez zabudowanie dwóch stropów ceramicznych.

Komora dopalania, w której powinna przebywać cząsteczka jest odpowiednio większa i jest wyposażona w palnik, który zapewni w razie potrzeby dodatkową porcję energii zapewniającą utrzymanie minimalnej temperatury 850°C.

Komora paleniskowa, a także komora dopalania wyłożona jest betonem ogniotrwałym odpornym na erozję oraz ścieranie.

Ruchomy ruszt lub ruszt wypiętrzający wspomagany rusztem  osypowym zapewnia równomierne rozłożenie paliwa w komorze paleniskowej, zapewniając optymalne warunki spalania oraz praktycznie umożliwia całkowite spalanie materiału.Ruszt chłodzony jest powietrzem, które jednocześnie stanowi powietrze  pierwotne do spalania i jest podawane w kilka stref z możliwością regulacji jego ilości w zależności od potrzeb.

Automatyczny  system podawania paliwa zapewnia dostosowanie ilości paliwa do aktualnych możliwości odbioru ciepła dla zapewnienia utrzymania temp. 850°C. Układ automatycznej regulacji procesu spalania wyposażony jest w ciągły pomiar temperatury w komorze dopalania, temperatury spalin, zawartości tlenu w spalinach.

System oczyszczania spalin wyposażony w multicyklon zapewnia dotrzymanie norm emisyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 4.08.2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.

Automatyka kotła może być rozbudowana o funkcje  dodatkowe przydatne dla użytkownika jak np. moduł GSM-MT pozwalający na wysyłanie komunikatów tekstowych w przypadku  wystąpienia alarmów.

Schematy

Zapytaj o ten produkt

Imię i nazwisko / Firma*
E-mail
Telefon
Preferowany sposób kontaktu
Telefon E-mail Fax
Dodatkowe informacje (typ, wielkość, moc itp.):
* - Pole obowiązkowe