Jednym z dokumentów, przyjmowanym przez coraz większą liczbę krajów są:Wytyczne dla przepisów dotyczących drzewnych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym (ISPM No.15 March 2002) opracowywanych przez IPPC (Międzynarodowa Organizacja Ochrony Roślin)
W krajach Unii Europejskiej podstawowymi dokumentami regulującymi zasady ochrony fitosanitarnej, w tym także drewna są: Dyrektywa Nr 2000/29/WE oraz decyzja Komisji nr 2001/219/WE, które są zbliżone ze standardami określonymi przez IPPC

Aktualności

Kolejne uruchomienie kompleksu suszarniczo – energetycznego.

Zakłady Maszynowe Hamech Sp. z o.o. uruchomiły w miesiącu maju kompleks suszarniczo – energetyczny w firmie „For Nature Solution”.


Wesołych Świąt Wielkanocnych!


Wesołych Świąt


NAGRODA I STOPNIA - BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2018


Sprawdź nasze referencje