Wystawa „Bailly-Cowell/Perszko w fabryce oraz gościnnie Onchimowicz / Ostrowski”, odbyła się w Hajnówce w jednej z działających hal produkcyjnych Hajnowskich Zakładów Maszynowych „Hamech” w dniach 7-10.12.2006 r.
Podczas wystawy zaprezentowano prace dwóch znakomitych przedstawicieli sztuki współczesnej – Patricka Bailly-Cowella i Jarosława Perszko oraz dwóch studentów Politechniki Białostockiej, Wydziału Architektury - Jacka Onchimowicza oraz Wacława Ostrowskiego.


Patrick Bailly-Cowell – artysta zamieszkały we Francji, zaś z Polską związany od początku lat 90. Specjalizuje się w wielu dziedzinach sztuki – od malarstwa, przez instalację i performance do fotografii. Jest również poetą, krytykiem sztuki, kuratorem i organizatorem wydarzeń artystycznych. Inicjator Topiło – Utopia – międzynarodowego sympozjonu artystycznego organizowanego cyklicznie w regionie Puszczy Białowieskiej, współzałożyciel Stowarzyszenia "Artyści w naturze".
Jarosław Perszko to artysta – rzeźbiarz z Hajnówki. Od 1997 roku jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, a od 2002 roku również adiunktem w Zakładzie Architektury Wnętrz tejże uczelni. Inicjator Topiło – Utopia, współzałożyciel Stowarzyszenia "Artyści w naturze".
Artyści, znani są w swoich krajach, jak i poza ich granicami, z wielu wystaw – indywidualnych oraz zbiorowych. Mieszkańcy Hajnówki i okolic spotykali się z ich sztuką dwukrotnie – podczas wspólnej wystawy w Kotłowni PEC (2004 r.) oraz podczas wystawy projektów będących efektem „Topiło – Utopia” w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej (2005 r.). Obydwie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających z Hajnówki i Białegostoku. Publiczności białostockiej obydwaj artyści są znani również z wystaw w Galerii Arsenał.

Imprezę zorganizowano przy współpracy z Hajnowskim Domem Kultury.