Suszarnie typu SK są suszarniami komorowymi wolnostojącymi o konstrukcji modułowej umożliwiającej budowę komór w układzie szeregowym. Konstrukcja modułowa i duża elastyczność producenta umożliwia dostosowanie wielkości komór do indywidualnych potrzeb klienta. Przeznaczone są do suszenia tarcicy i półfabrykatów z drewna iglastego i liściastego do 8% wilgotności końcowej. Wykonane są w wersji standardowej z temperaturą suszenia do 95°C i wersji do prowadzenia niskotemperaturowych procesów suszenia tzw. wersja „buk na biało” –umożliwiająca podczas suszenia zachowanie naturalnej barwy drewna bukowego.

 

 

Suszarnia do drewna SK

 

 

Dlaczego suszarnia Z.M. Hamech?

 • sprawdzona konstrukcja, kilkaset komór SK pracujących w kraju i poza granicami m.in. Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś

 • izolacja na bazie pianki poliuretanowejpozwala na znaczne oszczędności energii, zwiększa stabilność procesu suszenia i umożliwia suszenie w niskich temperaturach otoczenia

 • certyfikat GOST-R potwierdzający zgodność produktu z wymogami określonymi przez standardy Federacji Rosyjskiej

 • możliwość prowadzenia obróbki fitosanitarnej

 • możliwość suszenia różnych gatunków materiałów, o różnym kształcie, także drewno kominkowe, palety transportowe

 • w pełni automatyczny proces suszenia drewna na podstawie sprawdzonych algorytmów

 • w standardzie poza kompletną suszarnią z automatyką również zespół pompowo-rozdzielczy, kolektor układu nawilżającego oraz rurarz łączący (do 3m odległości sterowni od suszarni)

 • dzięki budowie kasetowej łatwość montażu, demontażu i odsprzedaży na rynku wtórnym

 • w standardzie stabilny, hydrauliczny, prowadzony na dwóch szynachmechanizm podnoszenia drzwi, jednoosobowa obsługa drzwi

 • niska wrażliwość ścian poszycia na uszkodzenia mechaniczne, które zdarzają się podczas załadunku i rozładunku suszarni (poszycia z wełny absorbują wilgoć dostającą się przez uszkodzone poszycie)

 • wysoka efektywność grzejników,ukierunkowany przepływ wody w grzejniku

 • wentylatory własnej konstrukcji i wykonaniu o przebadanych, i zweryfikowanych w praktyce parametrach

 • w przypadku awarii automatyki możliwość prowadzenia procesu suszenia w trybie ręcznym

 • modułowa konstrukcja z możliwością rozbudowy w przyszłości

 • wyposażenie i gwarancja od jednego producenta, produkujemy także urządzenia grzewcze, zbiorniki, wybieraki i przenośniki trocin, wyposażenie technologiczne kotłowni i instalację odprowadzenia spalin

 • wsparcie inżynierów działu technicznego Z.M. Hamech

  

GŁÓWNE ZESPOŁY SUSZARNI:


Komory są budowane na bazie wyselekcjonowanych materiałów aluminiowych i kwasoodpornych. Konstrukcją nośną jest szkielet utworzony ze słupów kratownic. Obudowa jest wykonana w wersji z płyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej o bardzo dobrej izolacyjności,   współczynniku przewodzenia l =0,024 W/m°K lub w wersji tańszej z wykorzystaniem waty szklanej jako materiału izolacyjnego. Instalację grzejną stanowią grzejniki wykonane z rur bimetalowych o dużej efektywności energetycznej, rury zasilające, zespół sterowania składający się z pompy, zaworu trójdrogowego, filtra i zaworów odcinających. Zespół wentylacyjny tworzą kratownice z wentylatorami osiowymi rewersyjnymi, z silnikami o mocy 3 kW każdy, przystosowanymi do pracy w temperaturze do 100°C i wilgotności 100%. Zespół wentylacyjny umieszczony jest  między dachem a stropem pozornym. Instalacja nawilżająca składa się z rozpylaczy płaskostrumiennych, zespołu filtrowo-zasilającego, zespołu sterującego z zaworem elektromagnetycznym. Wykonana jest z materiałów miedzianych i pochodnych. Zespół kominków nawiewno wywiewnych  składa się z kominków umieszczonych w przedniej i tylnej ścianie komory. Sterownie przesłonami kominków odbywa się siłownikami obrotowymi sterowanymi przez sterownik. W wersji „buk na biało” umieszczane są dodatkowe kominki z wentylatorami wyciągowymi dla intensywniejszego  wentylowania komory. Dodatkowo oferujemy komin wentylacyjny do suszarni komorowych przeznaczony do prowadzenia wymiany powietrza w suszarniach do drewna podczas procesu suszenia z realizacją odzysku ciepła z powietrza wywiewanego i wykorzystywanego do ogrzewania  powietrza wlotowego do suszarni. Drzwi załadowcze są typu płytowego i z możliwością przesuwu na bok komory. Do osadzania drzwi służy mechanizm przesuwu z ręczną pompą hydrauliczną służącą do podnoszenia drzwi. Mechanizm przesuwu wykorzystywany może być do kilku komór  budowanych w układzie szeregowym. Możliwe jest wykonanie drzwi typu skrzydłowego. Komora posiada także drzwi rewizyjne, które służą do doraźnej inspekcji tylnej części komory podczas procesu suszenia. System zabezpieczenia sztapla służy do zabezpieczania stosu suszonego drewna przed niekontrolowanym przemieszczeniem się i składa się z słupów oporowych w tylnej części komory oraz pasów .zabezpieczających w przedniej części komory.

 

Suszarnia do drewna SKAutomatyka sterująca składa się z instalacji zasilającej i mikroprocesorowego sterownika firmy HAMECH na licencji Bes Bollmann lub Automatex. Sterowanie procesem suszenia drewna odbywa się w oparciu o 4 lub 8- punktowy pomiar wilgotności drewna, psychrometryczny pomiar wilgotności powietrza, 2- punktowy pomiar temperatury lub przez zintegrowany przetwornik temperatury i wilgotności, pomiar temperatury zasilania. Możliwe jest rozszerzenie funkcji sterowników o przeprowadzenie i zarejestrowanie obróbki cieplnej- eliminującej przenoszenie zagrożeń biologicznych (szkodliwe owady, grzyby). Sterowniki umożliwiają prowadzenie procesu suszenia w następujących trybach:

 • ręczny - umożliwia ustawianie wszystkich parametrów w procesie suszenia
 • automatyczny -wg programu zadanego w funkcji wilgotności drewna
 • automatyczny -wg programu własnego w funkcji wilgotności drewna
 • automatyczny -wg własnego programu czasowego polegającego na ustawianiu czasu dla poszczególnych faz suszenia
 • półautomatyczny –stałowartościowy, polegający na ustawianiu parametrów

atmosfery w suszarni i zmienianiu ich w zależności od potrzeb Praca automatyczna polega na wybraniu jednego z kilkuset  programów. Musi być poprzedzona wybraniem gatunku drewna, grubości drewna, tempa suszenia, wilgotności końcowej oraz parametrów pomocniczych. Parametry  procesu suszenia są rejestrowane w pamięci sterownika i mogą być przedstawione w formie wydruku na drukarce będącej standardowym wyposażeniem. Opcjonalnie sterownik może być podłączony do Komputerowego systemu nadzoru suszarni drewna–KSD1, zainstalowanego na  komputerze PC, umożliwiającego kontrolę i modyfikację pracy wielu komór.

 

SUSZARNIE WIELKOGABARYTOWE SK (42 - 105)
Wielkość charakterystyczna  SK-74 SK-96 SK-104 SK-136 SK-170 SK-184
Wymiary zewnętrzne*
Szerokość m 5,23 6,73 5,23 6,73 6,73 9,03
Głebokość m 7,24 7,24 7,24 7,24 8,75 7,24
Wysokość m 4,41 4,41 5,61 5,61 5,61 5,61
Wymiary wewnętrzne komory
Szerokość     m m 5,00 6,50 5,00 6,50 6,50 8,80
Głebokość     m m 7,00 7,00 7,00 7,00 8,52 7,00
Wysokość ** m m 2,90 2,90 4,10 4,10 4,10 4,10
Pobór mocy cieplnej (średnio) kW 95 125 140 175 235 245
Ilość wentylatorów   3 3  3  4  4 6
Pobór mocy elektrycznej kW 9,6 9,6 9,6 13,1 13,5 19,5
Pobór mocy elektr. wersja "buk na biało"
kW  13,2  13,2 13,2 16,8 16,8 22,8
Liczba sztapli 1,2x1,2x (szerokość komory - 0,3m)    8 8 12 12 15  12
Przestrzeń załadowcza
Szerokość   m 5,0 6,5 5,0 6,5 6,5 8,8
Głebokość  m 5,1 5,1 5,1 5,1 6,4 5,1
Wysokość  m 2,9 2,9 4,1 4,1  4,1 4,1
Jednorazowy załadunek tarcicy w m3 w pakietach 1200 mm x 1200 mm
Tarcica gr.25mm (przekładka gr.25mm) m3 27,1 35,7 40,6 53,6 67 73,4
Wykorzyst. przestrz. załadow. % 36,0 37,0 38,0 39,0 39,0 39,0
Tarcica gr. 50mm (przekładka gr. 25mm)  m3 35,7 47,1 53,6

70,7

88,4 97,0
Wykorzyst. przestrz. załadow. % 48,0 49,0 51,0 52,0 52,0 52,0

* - wymiary określone po obrysie ścian
** - wymiary do stropu pozornego

 

SUSZARNIE WIELKOGABARYTOWE SK (42 - 105)
Wielkość charakterystyczna  SK-205 SK-210 SK-230 SK-262 SK-277 SK-341 SK-410
Wymiary zewnętrzne*
Szerokość m 6,73 8,23 9,03 10,23 9,03 13,23 13,23
Głebokość m 10,26 8,75 8,75 8,75 10,26 8,75 10,26
Wysokość m 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61
Wymiary wewnętrzne komory
Szerokość     m m 6,50 8,00 8,80 10,00 8,80 13,00 13,00
Głebokość     m m 10,03 8,52 8,52 8,52 10,03

8,52

10,03
Wysokość ** m m 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10
Pobór mocy cieplnej (średnio) kW 282 295 320 365 380 470 560
Ilość wentylatorów   5 5  6  6  8 8 10
Pobór mocy elektrycznej kW 16,2 16,2 19,2 19,2 25,5 25,5 31,5
Pobór mocy elektr. wersja "buk na biało"
kW 19,8 19,8 22,8 22,8 29,1 29,1 34,8
Liczba sztapli 1,2x1,2x (szerokość komory - 0,3m)   18 15 15 15 18  15 18
Przestrzeń załadowcza
Szerokość   m 6,5 8,0 8,8 10,00 8,8 13,0 13,0
Głebokość  m 7,7 6,4 6,4 6,4 7,7 6,4 7,7
Wysokość  m 4,1 4,1 4,1 4,1  4,1 4,1 4,1
Jednorazowy załadunek tarcicy w m3 w pakietach 1200 mm x 1200 mm
Tarcica gr.25mm (przekładka gr.25mm) m3 80,4 83,2 91,8 104,8 110,2 137,2 164,6
Wykorzyst. przestrz. załadow. % 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 40,0 40,0
Tarcica gr. 50mm (przekładka gr. 25mm)  m3 106,1 109,8 121,2 138,3 145,4 181,1 217,3
Wykorzyst. przestrz. załadow. % 51,0 52,0 52,0 52,0 52,0 53,0 52,0

 * - wymiary określone po obrysie ścian
** - wymiary do stropu pozornego

 

 

 

Zapytaj o ten produkt

Imię i nazwisko / Firma*
E-mail
Telefon
Preferowany sposób kontaktu
Telefon E-mail Fax
Dodatkowe informacje (typ, wielkość, moc itp.):
* - Pole obowiązkowe