Suszarnia typu DQKE-140 przeznaczona jest do suszenia tarcicy i prefabrykatów z drewna iglastego i liściastego. Zasadniczo wykorzystywana jest do suszenia tarcicy układanej na wózkach odpowiednio przystosowanych do wykorzystania w suszarni. Możliwy jest także inny system załadunku komór. Podstawową zasadą jest układanie materiału suszonego wzdłuż komory tj. prostopadle do kierunku przepływu powietrza wewnątrz komory.

Suszenie w podstawowej wersji suszarni odbywa się w trybie sterowania ręcznego, tzn. wszystkie elementy wykonawcze odpowiedzialne za wytworzenie i utrzymanie odpowiednich parametrów atmosfery w komorze są przesterowywane ręcznie przez obsługę suszarni. Możliwe jest także wyposażenie w urządzenia do prowadzenia procesu w cyklu automatycznym, tzn. wszystkie parametry niezbędne w procesie suszenia są ustawiane i utrzymywane automatycznie zgodnie z zadanym programem.

Budowa suszarni

Suszarnia jest typu komorowego o budowie modułowej pozwalającej na rozbudowę.

Wymiary gabarytowe jednego modułu to:

 • szerokość: 2400 [mm]
 • wysokość: 2860 [mm]
 • długość: 1480 [mm]

Do każdego segmentu przyporządkowany jest oddzielny zespół grzewczo-wentylacyjny. Instalacja grzewcza może być zasilana parą lub gorącą wodą w zależności od wersji wykonania. Zalecane jest stosowanie wielokrotności od 2 do 12 modułów.

Suszarnia przystosowana jest do pracy cyklicznej. Posiada konstrukcję wolnostojącą na płytach fundamentowych. Może być ustawiona zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na tzw. ”wolnym powietrzu”. Komora w wersji standardowej z obu stron posiada drzwi załadowcze, co czyni ją przelotową.

W podstawowej wersji urządzenie przystosowane jest do prowadzenia załadunku z wykorzystaniem wózków suszarniczych wprowadzanych po szynach (rozstaw szyn 600mm).

Dlaczego suszarnia DQKE-140 Z.M. Hamech?

 • sprawdzona konstrukcja, kilkaset suszarń DQKE pracujących w kraju i poza granicami m.in. Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś
 • izolacja na bazie pianki poliuretanowej pozwala na znaczne oszczędności energii, zwiększa stabilność procesu suszenia i umożliwia suszenie w niskich temperaturach otoczenia
 • tunelowa, przelotowa konstrukcja suszarni, możliwość suszenia długich elementów
 • certyfikat GOST-R potwierdzający zgodność produktu z wymogami określonymi przez standardy Federacji Rosyjskiej
 • konstrukcja z aluminium, stali kwasoodpornej i nierdzewnej
 • wydajny, sprawdzony i zweryfikowany w praktyce układ wentylacyjny suszarni
 • krótki przedmuch, szybszy czas suszenia
 • budowa kasetowa, łatwość montażu, demontażu i odsprzedaży na rynku wtórnym
 • niska wrażliwość ścian poszycia na uszkodzenia mechaniczne, które zdarzają się podczas załadunku i rozładunku suszarni (poszycia z wełny absorbują wilgoć dostającą się przez uszkodzone poszycie)
 • wyposażenie i gwarancja od jednego producenta, produkujemy także urządzenia grzewcze, zbiorniki, wybieraki i przenośniki trocin, wyposażenie technologiczne kotłowni i instalację odprowadzenia spalin
 • wsparcie inżynierów działu technicznego Z.M. Hamech
 

Komorę suszarni stanowi obudowa (poz. 1) i szkielet (poz. 2): Zbudowana jest z materiałów aluminiowych i kwasoodpornych. Konstrukcję nośną stanowi szkielet obudowany płytami izolacyjnymi. Szkielet tworzą ramy (wręgi) nośne ustawione na podwalinach wykonanych z ceownika stalowego. Obudowa jest wykonana z kaset o grubości 80mm posiadających rdzeń ze sztywnej pianki poliuretanowej i okładziny z blachy aluminiowej . Komora z obu stron jest zakończona drzwiami rozwieranymi, co czyni ją przelotową. Drzwi wykonane są również w technologii płyty warstwowej z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej.

Zespół wentylacyjny suszarni (poz. 3) jest elementem wytwarzającym odpowiednią cyrkulację powietrza wewnątrz komory. W skład zespołu wchodzi wentylator z odpowiednią obudową i kierownica. Wentylator jest typu osiowego jednokierunkowego. Kierownica stosowana jest przy suszeniu tarcicy na wózkach i ma zadanie kierowania strumienia powietrza na sztapel.

Instalacja grzewcza suszarni (poz. 4) służy do uzyskania i utrzymania w komorze odpowiedniej dla procesu suszenia temperatury. W skład zespołu wchodzą grzejniki, rury zasilające, powrotne i zawory. Grzejniki posiadają konstrukcję dwurzędową. Wykonane są z rur bimetalicznych o dużej efektywności energetycznej.

Instalacja nawilżająca (poz. 5) służy do podwyższania wilgotności powietrza w suszarni zgodnie z potrzebami procesu suszenia. Główne elementy to rozpylacze, rury zasilające i zespół filtrowo-odcinający. Zadaniem rozpylaczy jest wytwarzanie mgły wodnej. Instalacja jest zbudowana na elementach z materiałów miedzianych lub pochodnych w systemie lutowanym.

Strop pozorny suszarni (poz. 10) jest przesłoną oddzielającą wentylatory od stosu suszonego materiału i służy do ustalenia warunków cyrkulacji powietrza wewnątrz komory.

Kominki nawiewno – wywiewne (poz. 7) służą do regulacji wilgotności powietrza w komorze suszarni. Przy ich pomocy odbywa się usuwanie wilgotnego powietrza z suszarni i dostarczanie „suchego” powietrza z atmosfery. W standardowej wersji sterowanie przesłonami kominkowymi odbywa się ręcznie przy wykorzystaniu siłowników.

Psychrometr (poz. 6) służy do określania wilgotności powietrza w komorze. W jego skład wchodzą dwa czujniki temperatury (tzw. ”suchy” i „mokry”), zbiornik wody i knot zakładany na "mokry" czujnik temperatury. Zbiornik wody jest dwuczęściowy tj. wewnętrzny do zanurzania knota i zewnętrzny do uzupełniania i utrzymywania odpowiedniego poziomu wody w trakcie pracy suszarni. Wilgotność powietrza określana jest na podstawie różnicy temperatur, termometru „suchego” i „mokrego” i tabeli psychrometrycznej.

Schemat budowy suszarni do drewna DQKE-140 Suszarnia DQKE-140

 1. Obudowa
 2. Szkielet
 3. Zespół wentylacyjny
 4. Instalacja grzewcza
 5. Instalacja nawilżająca
 6. Psychrometr
 7. Zespół kominków
 8. Instalacja elektryczna
 9. Kierownica
 10. Strop pozorny

 

 

 

 

 

 

 

Instalacja elektryczna i sterowanie suszarni DQKE-140

 
Sterowanie manualne suszarni (wyposażenie standardowe)

Suszarnia standardowo wyposażona jest w sterowanie manualne, tzn. wszystkie elementy wykonawcze odpowiedzialne za wytworzenie i utrzymanie odpowiednich parametrów atmosfery w komorze są przesterowywane ręcznie przez obsługę suszarni. Suszarnia posiada szafę sterowniczą, która zawiera urządzenia wykonawcze do załączania napędów elektrycznych. W szafie umieszczone są także zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przetężeniowe. Funkcje realizowane przez szafę sterującą suszarni są następujące:

 • pomiar temperatury suchej i mokrej w komorze suszarni
 • ręczne sterowanie procesem suszenia (tj. temperaturą i wychyleniem kominków)
Sterowanie automatyczne suszarni (wyposażenie opcjonalne)

Opcjonalnie suszarnia DQKE-140 wyposażana jest w sterowanie automatyczne. Identycznie jak w przypadku suszarń SK stosowane są zaawansowane sterowniki typu MSSD. Proces suszenia jest w pełni zautomatyzowany, prowadzony wg wybranego programu.

Możliwe jest także doposażenie w komputerowy system nadzoru i prezentacji KSD, komunikację GSM itp.

Sterowanie	automatyczne typu MSSD

Sterowanie automatyczne typu MSSD

Dane techniczne

Wybierz model

Suszarnia do drewna
DQKE 140/2
Wymiary zewnętrzne
(1)
Długość (C)
3200
mm
Wysokość (B)
2870
mm
Szerokość (A)
2400
mm
Wymiary przestrzeni załadowczej
Długość (F)
3040
mm
Wysokość (E)
(2)
1700
mm
Szerokość (D)
1400
mm
Jednorazowy załadunek
(3)
tarcica gr. 25mm
3.2
m3
tarcica gr. 50mm
4.3
m3
Pobór mocy elektrycznej
1.9
kW
Pobór mocy cieplnej
24
kW
1. Wymiar określony po obrysie ścian
2. Przy zastosowaniu wózka załadowczego o wysokości 300 [mm]
3. Przekładka 25 [mm]

Zapytaj o ten produkt

Imię i nazwisko / Firma*
E-mail
Telefon
Preferowany sposób kontaktu
Telefon E-mail Fax
Dodatkowe informacje (typ, wielkość, moc itp.):
* - Pole obowiązkowe