Redler typu RAK z zestawem spalania hybrydowego (AZSD/PT/1000 i KWH/PT/1000) NOWOŚĆ

Redler typu RAK z zestawem spalania hybrydowegoZestaw jest nowoczesnym urządzeniem przystosowanym do spalania mieszaniny kory, trocin, kawałkowego drewna poprodukcyjnego o granulacji: 50mmx30mmx300mm, (o wilgotności maksymalnej 50%, przy czym drewno kawałkowe może stanowić maks. 50% zawartości mieszaniny) w celu wytworzenia gorącej wody do celów grzewczych lub technologicznych.

Zestaw składa się z 2 kotłów - KWH i AZSD, z których każdy jest z ruchomym rusztem i tłokowym podajnikiem hydraulicznym zasilanym paliwem z jednego lub dwóch kontenerowych zasobników paliwa KWP przez zespół przenośników zgarniakowych (redler).

Kontenerowy zasobnik paliwa ma kształt prostopadłościanu. Na dnie zabudowany jest hydrauliczny wygarniak, który porusza się ruchem posuwisto – zwrotnym w prowadnicach po dnie zbiornika. Ramiona wygarniaka poprzez odpowiedni profil transportują porcję paliwa w kierunku koryta zsypowego, w którym zainstalowany jest łańcuchowy przenośnik zgarniakowy. System sterowania zapewnia automatyczne porcjowe podawanie paliwa , gdy zachodzi potrzeba na nowa dawkę paliwa. Z koryta zsypowego kontenera paliwo trafia do przenośnika zgarniakowego, który składa się z obudowy w postaci modułowych rynien z cięgnami łańcuchowymi, mechanizmu napędowego i mechanizmu napinającego. Plusem zastosowania przenośnika zgarniakowego jest możliwość podawania do kotła grubych frakcji paliwa.

Paliwo przesuwane jest po nieruchomej powierzchni rynny za pomocą poprzeczek rozmieszczonych na podwójnym cięgnie łańcuchowym do wysypu, z którego trafia do przenośników zgarniakowych kierunkowych przez sekcję rozdzielczą do komór tłokowych dozowników paliwa. Ich zadaniem jest dostarczanie do kotłów porcji paliwa odpowiednich do utrzymania zadanych parametrów spalania. Tłok dozownika jest poruszany przez siłownik hydrauliczny wyposażony w nóż ścinający, zapewniający bezpieczne przecięcie nieregularnych kawałków paliwa. Komora, w której porusza się siłownik posiada dwustopniowy system zabezpieczenia przed cofnięciem płomienia do podajnika, w postaci uchylnej sterowanej hydraulicznie klapy i kapilary czujnika temperatury z zaworem, który w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury automatycznie otwiera się i dozownik jest schładzany wodą. Urządzenia te zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia.

Redler typu RAK z zestawem spalania hybrydowego

W komorze paleniskowej kotła następuje odparowanie wilgoci zawartej w paliwie oraz jego spalanie. Komora paleniskowa wyłożona jest betonem ogniotrwałym odpornym na erozję oraz ścieranie. Ogniotrwały beton w komorze paleniskowej zapewnia utrzymanie temperatury powyżej 1000°C. W celu zapewnienia równomiernego rozłożenia paliwa w komorze spalania zastosowano ruszt ruchomy. Zapewnia on optymalne warunki spalania oraz umożliwia całkowite spalanie materiału. Poszczególne segmenty rusztu wykonane są w postaci żeliwnych odlewów. W składzie żeliwa decydującą rolę pełni chrom, którego zawartość wynosi 28%. Rusztowiny są samoczyszczące a przez ruch posuwisto-zwrotny nie powstają nagary, zgorzeliny. Zaletą tego rozwiązania jest eliminacja częstego zatrzymywania kotła w celu czyszczenia żeliwnych rusztowin i możliwość spalania mokrego paliwa z wysoką sprawnością.

Ruszt  chłodzony jest powietrzem, które jednocześnie stanowi powietrze pierwotne do spalania i jest podawane do kilku stref z możliwością regulacji ilości w zależności od potrzeb.

Dodatkowo komora spalania kotła wyposażona  jest w układ automatycznego odpopielania, co znacząco ułatwia obsługę kotła, szczególnie przy spalaniu paliw o niskiej wartości  opałowej, z których pozostają duże ilości popiołu. Automatyczne usuwanie popiołu odbywa się przenośnikiem ślimakowym, przez przenoszenie go do niewielkiego pojemnika kontenerowego na kółkach, opróżnianego co kilka dni.

Sterowanie procesem podawania paliwa oraz jego spalania odbywa się automatycznie. Układ sterowania oparty jest na  programowalnym kontrolerze, który steruje podawaniem paliwa w oparciu o informacje uzyskane z czujników obecności paliwa i  zapotrzebowania mocy cieplnej. Sterownik wyposażono w prosty w obsłudze panel dotykowy z możliwością podglądu parametrów pracy kotła. Menu jest czytelne, przystępne i proste do opanowania przez obsługę.

Automatyka kotła może być rozbudowana o funkcje  dodatkowe przydatne dla użytkownika jak np. moduł GSM-MT pozwalający na wysyłanie komunikatów tekstowych określonej osobie w przypadku  wystąpienia alarmów.

 

Zalety produktu:

  • energooszczędność,
  • podawanie grubszych frakcji drewna,
  • łatwe dostosowanie zestawu do różnych potrzeb klienta dotyczących magazynowania i podawania do spalania,
  • mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń kotłowni w przypadku zastosowania jednego kontenerowego wybieraka paliwa,
  • zastosowanie wysokiej jakości materiałów (np. estetyczne i trwałe ruchome ruszta, trwała wymurówka),
  • możliwość spalania wilgotnych – do 50% - poprodukcyjnych materiałów drzewnych, biomasy leśnej prosto z rębaka,
  • przenośnik zgarniakowy umożliwia podawanie do kotła grubych frakcji biomasy drzewnej czy zrębków przy małych oporach ruchu,
  • możliwość wydłużenia przenośnika zgarniakowego przez dobudowę nowego powtarzalnego modułu rynnowego,
  • nowoczesny system sterowania zapewnia pełną kontrolę pracy zestawu, ograniczając przy tym personel i czas obsługi do niezbędnego minimum.

Galeria zdjęć

Zapytaj o ten produkt

Imię i nazwisko / Firma*
E-mail
Telefon
Preferowany sposób kontaktu
Telefon E-mail Fax
Dodatkowe informacje (typ, wielkość, moc itp.):
* - Pole obowiązkowe