Zakłady Maszynowe "Hamech" Sp. z o. o. to firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji maszyn i urządzeń związanych z energetyką, przetwórstwem drzewnym oraz od niedawna z rolnictwem

Z.M. Hamech specjalizują się w kompleksowej realizacji obiektów suszarniano-energetycznych oraz magazynowych. W ofercie handlowej spółki znajdują się:

 • komorowe suszarnie i parzelnie do drewna,

 • suszarnie do zboża,

 • kompleksowe wyposażenie ekologicznych kotłowni opalanych biomasą, w programie produkcji m.in. urządzenia grzewcze, transportujące i magazynujące biomasę, elementy instalacji odprowadzenia spalin, instalacji technologicznej itp.,

 • kompleksowe systemy magazynowania, załadunku i dystrybucji zbóż (silosy, przenośniki),

 • suszarnie do warzyw i owoców, pieczywa, małogabarytowe suszarnie elektryczne,

 • ściany wyciągowe, obrabiarki do drewna, osłony do maszyn.

Ponadto Z.M. Hamech posiada wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy elastycznie podchodzą do każdego klienta. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać większości powierzonych nam zleceń w zakresie wykonania konstrukcji stalowych, obróbki plastycznej blach i obróbki skrawaniem.

Głównym celem firmy jest stałe podnoszenie jakości produkowanych wyrobów i wdrażanie nowych rozwiązań zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Powyższy cel chcemy zrealizować poprzez:

 • zwiększenie rozpoznawalności marki,

 • opracowywanie nowych produktów,

 • doskonalenie jakości i technologii produktów,

 • stałą rozbudowę parku maszynowego,

 • podnoszenie jakości warunków pracy,

 • podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz zwiększenie zatrudnienia o wykwalifikowanych specjalistów.

 

 

   
Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji