Parzelnia do drewna PK

Parzelnie PK to typoszereg konwencjonalnych, parowych parzelni do drewna.
  • pojemność przestrzeni załadowczej: 57 - 91 m3
  • załadunek wsadu na paletach np. z wykorzystaniem wózków widłowych
  • konstrukcja komorowa, na bazie materiałów aluminiowych i kwasoodpornych
  • izolacja z wykorzystaniem wełny mineralnej

Więcej...

Parzelnia wysokotemperaturowa PW

Parzelnia PW-10 to wysokotemperaturowa parzelnia przeznaczona do termicznej modyfikacji drewna w atmosferze pary wodnej i temperaturze ~200°C
  • pojemność przestrzeni załadowczej: 11 m3
  • załadunek wsadu z wykorzystaniem wózków torowych
  • konstrukcja na bazie materiałów aluminiowych i kwasoodpornych
  • izolacja na bazie wełny mineralnej
  • automatyczne sterowanie procesem modyfikacji drewna

Więcej...