Na bazie ponad 60 lat doświadczeń

Zakład został utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 24.10.1951, pod nazwą „Hajnowski Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa”. Przedsiębiorstwo powstało na bazie warsztatów mechanicznych Zarządu Kolejek Leśnych przekazanych według stanu na 31.12.1951 z Państwowej Centrali Drzewnej w Warszawie, a działalność swoją rozpoczęło 01.01.1952. Do 1960 zbudowano dwie hale produkcyjne, budynek administracyjny, dwa budynki mieszkalne. Od 1964 zaczęto produkować maszyny i urządzenia na potrzeby leśnictwa, uruchomiono produkcją podwozi dla traka polowego. 1965 wdrożono produkcję suszarni tarcicy oraz gilotyn do okleiny i sklejki, suszarnię do runa leśnego „Leśniczanka”, przyczep kłonicowych do wywózki drewna z lasu, przenośniki dla fabryk płyt wiórowych . W 1967 rozpoczęto budowę przyczep do ciągników „Dzik”. Od 1970 zakład produkował maszyny na potrzeby zakładów przerobu drewna i eksploatacji lasu. W 1979 produkowano około 40 typów maszyn i urządzeń. Zatrudnienie w tym czasie wynosiło 539 osób. W 1986 uruchomiono produkcję obrabiarek do drewna. Pod koniec lat 90. produkowano między innymi kotły c.o.

W 1990 zakład zmienił nazwę na Zakłady Maszynowe „Hamech” w Hajnówce. Na podstawie aktu komercjalizacji z dniem 01.01.2008 przedsiębiorstwo zostało przekształcone w firmę pod nazwą Zakłady Maszynowe „Hamech” Sp. z o.o. W 2013 roku w wyniku procesu prywatyzacyjnego większość udziałów w firmie (85 proc.) zakupiła Nasycalnia Podkładów w Czeremsze, tym samym Spółka weszła pośrednio w skład Grupy Kapitałowej KZN Bieżanów. Obecnie firma  specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów suszarniano-energetycznych na bazie sprawdzonych technologii. Od 2017 roku firma wchodzi w ramach holdingu w produkcję dla segmentu nawierzchni szynowych (kolejowych i tramwajowych).