NAGRODA I STOPNIA - BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2018

Budynek kotłowni biomasowej z wyposażeniem:
Zespół grzewczy ZGH-3000, instalacja dymowa, instalacja technologiczna,urządzenia magazynowania i podawania paliwa

 

Cech charakterystyczne inwestycji:
. W budynku kotłowni zainstalowano innowacyjny kocioł ZGH-3000 firmy Hamech, który pozwala na w pełni zautomatyzowane spalanie rozdrobnionych odpadów płyt wiórowych, które powstają w procesie produkcji mebli. Dzięki temu odpad jest utylizowany, a uzyskane w ten sposób ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania hal fabrycznych.
Odpad jest spalany zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska. Proces spalania jest przez cały czas monitorowany przez układ sterowania, a parametry są archiwizowane.
Wyposażenie technologiczne kotłowni składa z kotła ZGH-3000 o mocy 3MW, zbiornika buforowego z wygarniakiem hydraulicznym o pojemności 20 m3 oraz dwóch silosów o pojemności 340 m3 każdy.
Silosy są napełniane przez pneumatyczną instalację odciągu wiórów w halach fabrycznych. Z silosów paliwo trafia podajnikami ślimakowymi do zbiornika buforowego wyposażonego w czujnik poziomu, który steruje napełnianiem zbiornika. Następnie paliwo jest podawane zespołem przenośników ślimakowych na ruszt ruchomy na którym odbywa się jego spalanie. Zgodnie z wymogami, temperatura w komorze spalania kotła musi być wyższa niż 850 °C a spaliny przebywają w niej ponad 2 sekundy, co zapewnia rozkład szkodliwych związków chemicznych zawartych w spalinach. W celu utrzymania wymaganej temperatury w komorze spalania zainstalowano dodatkowe palniki gazowe. Spaliny z komory spalania trafiają do wymiennika, gdzie ogrzewają wodę, która trafia do instalacji grzewczej. Spaliny są odpylane przez cyklon oraz filtr workowy a następnie są wtłaczane przy pomocy wentylatora do komina.

Relacja fotograficzna autorstwa Dawida Kamińskiego