Obróbka polega na wyeliminowaniu przenoszenia zagrożeń biologicznych (szkodliwe owady grzyby, …) przez unieszkodliwienie szkodników i patogenów drewna obróbką cieplną. Istotą tej procedury jest takie termiczne działanie na drewno, by w jego wnętrzu (rdzeniu), przez co najmniej 30 minut panowała temperatura 57º C. Zabieg ten musi być przeprowadzony w suszarni specjalnie do tego celu:
- wypróbowanej,
- ocenionej,
- oficjalnie zatwierdzonej
Fakt dokonania zabiegu musi być potwierdzony oficjalnie przyjętym znakiem: ,,traktowanie cieplne,, - znak HT lub suszone w suszarni (komorowo) – znak KD
W Polsce, procedurą audytowania warunków techniczno-organizacyjnych produkcji palet i opakowań drewnianych, a także elementów i tarcicy do ich produkcji, przygotował i wdrożył Instytut technologii Drewna w Poznaniu, w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Ochrony roślin i Nasiennictwa w Warszawie.
W suszarniach produkowanych przez HAMECH wymagania procedury obróbki cieplnej w wersji HT lub KT realizują sterowniki MMSD-02M lub MMSD-03