W latach 2017-2018 Hamech zrealizował Plan Restrukturyzacji Spółki. Jako, że jego bazowe założenia w postaci stopniowej sanacji sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz budowy potencjału do kooperacyjnej współpracy z Grupą KZN Bieżanów w segmencie nawierzchni szynowych, zostały osiągnięte, Spółka postawiła sobie za cel realizację zmodyfikowanej misji firmy. Zakłady Maszynowe „Hamech” nazwały ją Misja 2020, określając tym samym horyzont czasowy w jakim ta misja powinna trwale wpisać się w DNA Spółki. Punktem odniesienia dla ukształtowania Misji 2020 jest Misja Grupy KZN Bieżanów opierająca się na 4 filarach: Innowacje, Polityka Jakości, Bezpieczeństwo, Kompleksowa Oferta.

Misją 2020 ZM Hamech jest tworzenie profesjonalnej i pozytywnej przestrzeni
dla partnerów i pracowników firmy

ZM Hamech ma być nie tyle uczestnikiem przestrzeni gospodarczej, ale ma ją TWORZYĆ. Kreowanie PROFESJONALNEJ I POZYTYWNEJ przestrzeni biznesowej dla PARTNERÓW I PRACOWNIKÓW oznaczać będzie:

  • wdrażanie INNOWACJI, odpowiadających a nawet generujących potrzeby klientów, które wpisywać się mają w budowę KOMPLESKOWEJ OFERTY od projektowania do montażu i serwisowania urządzeń;
  • propagowanie kultury organizacji – funkcjonującej wewnetrz, ale również wpływającej na zewnętrzne optoczenie – której głonymi składowymi pozostaje POLITYKA JAKOŚCI oraz BZEPIECZEŃSTWO (produktów, pracowników, użytkowników, kontrahentów, środowiska naturalnego).

Pochodną tak zakreślonej misji firmy jest Wizja 2020, w której ZM Hamech ma się oprzeć na dwóch filarach działalności:

  • produkcji suszarń i kotłów ekologicznych o wysokich mocach,
  • produkcji części do rozjazdów oraz akcesoriów do nawierzchni szynowych.

Realizacja tej wizji ma doprowadzić do sytuacji, w której Hamech zostanie niekwestionowanym liderem na rynku suszarń oraz znajdzie się w pierwszej trójce krajowych producentów ekologicznych kotłów wysokich mocy. Pozycja ta ma być potwierdzona nie tylko udziałem w rynku, ale również wdrażaniem innowacyjnych wyrobów zwiększających efektywność ich pracy jak i oddziaływania na środowisko naturalne. W zakresie drugiego filaru ma zbudować rozpoznawalną markę w produkcji rozjazdów tramwajowych, części i komponentów do rozjazdów kolejowych oraz akcesoriów do różnych typów nawierzchni szynowych. W tym zakresie ma również być realizowana kompleksowość usługi od projektowania do dostaw do klienta.

Aktualności

Kolejne uruchomienie kompleksu suszarniczo – energetycznego.

Zakłady Maszynowe Hamech Sp. z o.o. uruchomiły w miesiącu maju kompleks suszarniczo – energetyczny w firmie „For Nature Solution”.


Wesołych Świąt Wielkanocnych!


Wesołych Świąt


NAGRODA I STOPNIA - BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2018


Sprawdź nasze referencje