Kontenerowy wybierak paliwa KWP

Kontenerowy wybierak biomasy typu KWP zurządzeniemwygarniającymsłuży do gromadzenia i podania do urządzenia spalającego paliwo m.in. trociny, drewno rozdrobnione w postaci zrębków o wilgotności do 40%, rozdrobnionej słomy, kukurydzy. Kontener ma kształt prostopadłościanu.


Więcej...

Redler typu RAK

Przenośnik zgarniakowy służy do transportu paliwa do podajnika tłokowego stanowiącego część składową wyposażenia kotła szczególnie do spalania mieszaniny kory, trocin, kawałkowego drewna poprodukcyjnego o granulacji: 50mmx30mmx300mm, wilgotność max 50% przy czym drewno kawałkowe stanowi max 50% zawartości mieszaniny.


Więcej...

Przenośnik zgarniakowy - Redler oraz przenosnik kubełkowy pionowy

Przenośnik zgarniakowy służy do transportu paliwa do podajnika tłokowego stanowiącego część składową wyposażenia kotła szczególnie do spalania mieszaniny kory, trocin, kawałkowego drewna poprodukcyjnego o granulacji: 50mmx30mmx300mm, wilgotność max 50% przy czym drewno kawałkowe stanowi max 50% zawartości mieszaniny.


Więcej...

Hydrauliczny wybierak paliwa HWP

Urządzenie wybierające w postaci hydraulicznego wybieraka- HWP i przenośników ślimakowych (poziomego i ukośnego) przeznaczone jest do wybierania zrębków, drewna kawałkowego i innego rodzaju biomasy ze zbiornika o kształcie prostokąta i transportu do komory paleniska zespołu grzewczego.


Więcej...

Silosy ZOD

Silos typu ZOD (Zbiornik Odpadów Drzewnych) jest stalowym zbiornikiem przeznaczonym do gromadzenia rozdrobnionego materiału (wióry, trociny itp.) powstałego w wyniku obróbki drewna. Głównym elementem zbiornika jest płaszcz cylindryczny, który stanowi objętość czynną silosu. Poniżej płaszcza znajduje się lej z mechanicznym urządzeniem wybierającym.


Więcej...

Przenośnik ślimakowy ZP

Przenośniki ślimakowe Z. M. Hamech sp. z o. o. stosuje się do transportu materiałów sypkich, głównie ziaren zbóż na niewielkie odległości. Mogą również służyć do przesypywania materiału sypkiego w celu jego przewietrzenia. Stosuje się je głównie w gospodarstwach rolnych i hodowlanych. Przenośniki ślimakowe posiadają budowę modułowa, umożliwia to łatwe dostosowanie długości przenośnika do potrzeb klienta.


Więcej...