Kontenerowy wybierak paliwa KWP

Kontenerowy wybierak biomasy typu KWP zurządzeniemwygarniającymsłuży do gromadzenia i podania do urządzenia spalającego paliwo m.in. trociny, drewno rozdrobnione w postaci zrębków o wilgotności do 40%, rozdrobnionej słomy, kukurydzy. Kontener ma kształt prostopadłościanu.


Więcej...

Przenośnik zgarniakowy - Redler oraz przenosnik kubełkowy pionowy

Przenośnik zgarniakowy służy do transportu paliwa do podajnika tłokowego stanowiącego część składową wyposażenia kotła szczególnie do spalania mieszaniny kory, trocin, kawałkowego drewna poprodukcyjnego o granulacji: 50mmx30mmx300mm, wilgotność max 50% przy czym drewno kawałkowe stanowi max 50% zawartości mieszaniny.


Więcej...

Hydrauliczny wybierak paliwa HWP

Urządzenie wybierające w postaci hydraulicznego wybieraka- HWP i przenośników ślimakowych (poziomego i ukośnego) przeznaczone jest do wybierania zrębków, drewna kawałkowego i innego rodzaju biomasy ze zbiornika o kształcie prostokąta i transportu do komory paleniska zespołu grzewczego.


Więcej...

Silosy ZOD

Silos typu ZOD (Zbiornik Odpadów Drzewnych) jest stalowym zbiornikiem przeznaczonym do gromadzenia rozdrobnionego materiału (wióry, trociny itp.) powstałego w wyniku obróbki drewna. Głównym elementem zbiornika jest płaszcz cylindryczny, który stanowi objętość czynną silosu. Poniżej płaszcza znajduje się lej z mechanicznym urządzeniem wybierającym.


Więcej...

Przenośnik ślimakowy ZP

Przenośniki ślimakowe Z. M. Hamech sp. z o. o. stosuje się do transportu materiałów sypkich, głównie ziaren zbóż na niewielkie odległości. Mogą również służyć do przesypywania materiału sypkiego w celu jego przewietrzenia. Stosuje się je głównie w gospodarstwach rolnych i hodowlanych. Przenośniki ślimakowe posiadają budowę modułowa, umożliwia to łatwe dostosowanie długości przenośnika do potrzeb klienta.


Więcej...