Z.M. Hamech jest doświadczonym producentem kotłowni przeznaczonych do spalania rozdrobnionego drewna i innych rodzajów biomasy oraz uzyskania na tej drodze ciepła na cele grzewcze centralnego ogrzewania lub cele technologiczne.

Oferujemy kompleksowe wyposażenie kotłowni:

 • urządzenia do gromadzenia, przechowywania, wybierania i transportu paliwa / biomasy do urządzeń energetycznych,
 • urządzenia energetyczne i elementy odprowadzenia spalin,
 • instalacja technologiczna (rurarz, naczynia wzbiorcze, kolektory itp.), elektryczna i urządzenia sterujące produkowanymi wyrobami.

Kotłownia 12000kW na biomasę

Kotłownia 12000kW: 1. Wybierak paliwa typu HWP, 2. Zespół przenośników, 3. Zespół 2xAZSD-1000 + KWH-2000, 4. Instalacja technologiczna, 5. Odprowadzenie spalin: cyklon spalin, czopuch, komin, 6. Instalacja elektryczna / sterująca

 

W skład typowej kotłowni wyposażonej przez Z.M. Hamech wchodzą następujące urządzenia:

 

Wybierak paliwa typu HWP

Zabudowany wybierak tworzy zbiornik paliwa przeznaczony do gromadzenia i przechowywania paliwa. Wybierak jest urządzeniem przeznaczonym do wybierania paliwa (biomasy). Jest to hydrauliczny wybierak podłogowy (tzw. ruchoma podłoga). Instalowany jest w odpowiednio wykonanym lub zaadaptowanym pomieszczeniu. Wybierak składa się z wybieraków, które poruszając się ruchem posuwisto-zwrotnym powodują przemieszczanie paliwa w kierunku koryta zasypowego w którym zainstalowany jest wał śrubowy.

W zakresie gromadzenia i wybierania biomasy Z.M. Hamech oferuje dodatkowo zbiornik odpadów drzewnych typu ZOD, kontenerowy wybierak paliwa KWP i sprężynowy wybierak paliwa typu ZWP-S.

 

Zespół przenośników

Przenośniki paliwa przeznaczone są do transportu paliwa do urządzeń grzewczych. Transport paliwa realizowany jest za pomocą przenośników ślimakowych: ukośnych, poziomych typu ZP, przenośników zgarniakowych typu redler i odpowiednich elementów przesypowych.

 

Urządzenia spalające

 Urządzenia przeznaczone są do wytwarzania energii cieplnej poprzez spalanie paliwa / biomasy. W skład zestawu grzewczego wchodzi palenisko AZSD i kocioł KWH. Zgazowywanie i spalanie paliwa, biomasy odbywa się w palenisku AZSD, tzw. zgazowywaczu. Następnie gorące spaliny wdmuchiwane są do kotła KWH w którym ciepło przekazywane jest do instalacji technologicznej kotłowni.

Alternatywnie w kotłowniach wyposażanych przez Z.M. Hamech stosowany jest zestaw grzewczy typu ZGH, czy KWPK.

 

Instalacja technologiczna kotłowni

 Instalacja technologiczna są to urządzenia przeznaczone do transportu energii cieplnej m.in. do centralnego ogrzewania, celów technologicznych (np. suszarni drewna). Typowo w skład instalacji technologicznej wchodzą:

 • układ zmiękczania wody

 • naczynie wzbiorcze

 • kolektory zasilania i powrotu

 • filtroodmulnik magnetyczny

 • rurarz wraz z izolacją

 • obiegowe pompy wody

 • zbiorniki odpowietrzające, zawory

 • wsporniki i elementy mocujące w/w urządzenia (wsporniki kolektorów, naczyń wzbiorczych, rur)

Odprowadzenie spalin

Zespół odprowadzenia spalin to elementy służące do odprowadzania i rozpraszania spalin z urządzeń energetycznych. W skład instalacji odprowadzającej spaliny wchodzą czopuchy, cyklony spalin i komin.

Instalacja elektryczna / sterująca

Instalacja elektryczna dostarcza energię elektryczną do elementów wykonawczych kotłowni. Instalacja sterująca pozwala zautomatyzować proces pracy kotłowni. W skład instalacji wchodzą m.in.: okablowanie i rozdzielnie elektryczne, urządzenia sterujące procesem podawania, spalania i odprowadzenia spalin.

 

Galeria zdjęć

Zapytaj o ten produkt

Imię i nazwisko / Firma*
E-mail
Telefon
Preferowany sposób kontaktu
Telefon E-mail Fax
Dodatkowe informacje (typ, wielkość, moc itp.):
* - Pole obowiązkowe