Przeznaczenie i opis działania:

Komin wentylacyjny do suszarni komorowych jest przeznaczony do prowadzenia wymiany powietrza w suszarniach do drewna podczas procesu suszenia z realizacją odzysku ciepła z powietrza wywiewanego i wykorzystywanego do ogrzewania powietrza wlotowego do suszarni.

Opis budowy i działania

Komin wentylacyjny jest zintegrowanym samodzielnym urządzeniem do wbudowania w dachach suszarni komorowych realizującym wymianę powietrza w komorze. Posiada dwa kanały i w zależności od kierunku cyrkulacji powietrza w komorze suszarni, naprzemiennie pełnią

funkcję kanałów nawiewno – wywiewnych. Najistotniejszym zespołem komina jest przeciwprądowy wymiennik w którym następuje rekuperacja energii cieplnej. Wentylator intensyfikuje wymianę powietrza w komorze. Komin wentylacyjny posiada zbiornik poz. 7, do gromadzenia powstającego w wymienniku kondensatu. Kondensat ze zbiornika należy odprowadzać przy pomocy odpowiedniej instalacji na zewnątrz suszarni. Ściany zewnętrzne komina są izolowane wełną mineralną. Konstrukcja komina umożliwia czyszczenie wymiennika bez jego demontażu. Sterowanie kominem powinno być zintegrowane z sterownikiem suszarni.

PRODUKT ZGŁOSZONY DO URZĘDU PATENTOWEGO POD NR P.408244

Dane techniczne

Typ wymiennika

GS 95 Klingenbur

Moc silnika

kW 0,75

Przepływ powietrza (optymalnie)

m3/h do 1750

Sprawność wymiany (temperaturowa)

% 93

Oszczędność energii cieplnej

% do 35

 

komin rekuperacyjny 1. zespół wymiennikowy
2. zespół regulacyjny
3. przeciwprądowy wymiennik
4. wentylator osiowy rewersyjny
5. przesłony (sterowane siłownikiem, służą do
regulacji natężenia przepływu powietrza)
6. siłownik elektryczny obrotowy
7. zbiornik

Zapytaj o ten produkt

Imię i nazwisko / Firma*
E-mail
Telefon
Preferowany sposób kontaktu
Telefon E-mail Fax
Dodatkowe informacje (typ, wielkość, moc itp.):
* - Pole obowiązkowe