Kocioł KWH jest wielopaliwowym, niskotemperaturowym kotłem wodnym o trzyciągowym obiegu spalin. Kocioł KWH przystosowany jest do opalania gorącymi spalinami wdmuchiwanymi z paleniska, w szczególności paleniska typu AZSD. Istnieje także możliwość opalania paliwem stałym poprzez bezpośredni zasyp do komory paleniskowej kotła.

 

Dlaczego kocioł Z.M. Hamech?

 • doświadczony producent, kilkaset kotłów KWH pracujących w kraju i poza granicami m.in. Rosja, USA, Anglia, Niemcy, Kanada, Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Słowacja, Dania, Chorwacja, Słowenia...
 • certyfikaty GOST-R , PROMATOMNADZOR potwierdzające zgodność produktu z wymogami określonymi przez standardy Federacji Rosyjskiej i Białorusi
 • solidna konstrukcja, ścianki o grubościach 5,6,8,10 mm w zależności od mocy kotła
 • elementy mające kontakt z płomieniem wykonane ze specjalnej stal jakościowej, przeznaczonej do pracy w podwyższonej temperaturze
 • dzielona konstrukcja kotłów o mocach powyżej 110kW, wygodny transport, montaż, możliwa wymiana w przyszłości tylko jednego, wypracowanego elementu (komory lub wymiennika)
 • każdy kocioł testowany na ciśnienie 4,5 bar
 • gruba izolacja cieplna ścianek zewnętrznych
 • wymiennik o przepływie płomienia w rurze znacznie ułatwia czyszczenie i konserwację
 • proste i wygodne czyszczenie powierzchni wymiennika dzięki optymalnie rozmieszczonym szczelnym drzwiczkom i wyczystkom
 • dostosowany do współpracy z paleniskiem AZSD
 • zminimalizowana ilość spoin poprzez wykorzystanie operacji gięcia na nowoczesnej prasie krawędziowej
 • wyposażenie kotłowni i gwarancja od jednego producenta, produkujemy także zbiorniki i przenośniki trocin, paleniska trocin, wyposażenie technologiczne kotłowni, instalację odprowadzenia spalin...
 • wsparcie inżynierów działu technicznego Z.M. Hamech
 

Kocioł jest konstrukcji stalowej, gięto-spawanej. W zakresie produkcji Z.M. Hamech posiada kotły o mocach do 2000kW. Kotły o mocach powyżej 110 kW posiadają konstrukcję dzieloną na tzw. komorę spalania i wymiennik.

Kocioł KWH - budowa

Budowa kotła na przykładzie kotła KWH-300:

1. Komory wodne,

2. Płomieniówki,

3. Ruszt,

4. Komora popielnikowa,

5. Przewał pionowy,

6. Drzwiczki przedrusztowe / zasypowe,

7. Drzwiczki popielnikowe,

8. Komora osadcza,

9. Drzwiczki komory osadczej,

10. Klapy wyczystkowe,

11. Czopuch

 

Powierzchnię ogrzewalną kotła stanowią komory wodne (poz. 1). Komory wodne są to przestrzenie wypełnione wodą m.in. w ścianach bocznych, między płomieniówkami i w przewale pionowym. Płomieniówki (poz. 2), tworzą dwa tzw. ciągi spalin. Wszystkie elementy mające kontakt z płomieniem wykonane są ze specjalnej stali jakościowej.
W komorze spalania znajduje się ruszt wodny (poz. 3). Ruszt wykonany jest ze stalowych elementów profilowanych i został włączony w obieg wodny kotła. Pod rusztem znajduje się komora popielnikowa (poz. 4), natomiast nad rusztem zabudowany jest przewał pionowy (poz. 5). Dostęp do komory spalania możliwy jest poprzez drzwiczki (poz. 6) lub też poprzez otwory stanowiące wejścia dla paleniska AZSD. Regulacja ilości powietrza doprowadzonego do spalania zapewniona jest poprzez drzwiczki popielnikowe (poz. 7) z regulowaną klapą uchylną. Istnieje możliwość doprowadzenia powietrza poprzez uchylne drzwiczki przedrusztowe (poz. 6) usytuowane w ścianie czołowej kotła. W tylnej części kotła (tzw. części wymiennikowej) pod szeregiem płomieniówek znajduje się komora osadcza (poz. 8) do której dostęp możliwy jest poprzez drzwiczki (poz. 9). Dostęp do płomieniówek z góry uzyskujemy przez otwarcie klap wyczystkowych pierwszego i drugiego ciągu (poz. 10). Wylot spalin z kotła odbywa się przez czopuch (poz. 11). Kocioł od strony zewnętrznej posiada izolację cieplną wykonaną z wełny mineralnej i poszycie z blachy ocynkowanej akrylowej.

Kocioł wony KWH Kocioł wony KWH Kocioł wony KWH

 

KOTŁY WODNE KWH
KWH 110 180 300 600 800 1000 1200 1500 2000
Wymiar A mm 1870 2210 2750 3300 3200 3800 4000 4550 4250
Wymiar B mm 980 1200 1450 1550 1900 2100 2100 2600 3250
Wymiar C mm 1650 1750 2050 2200 2200 2350 2350 2450 2450
Wymiar D mm 232 250 350 400 400 500 500 600 700
Wymiar E mm 312 300 450 500 600 600 600 700 700
Wymiar F mm 1140 1205 1350 230 200 210 210 250 230
Wymiar G (standard)** mm 325 480 625 780 780 980 780 980 980
Wymiar H mm 315 400 445 480 480 430 430 430 430
Wymiar DN mm 80 80 100 100 125 150 150 150 200
Znamionowa moc cieplna kotła kW 110 180 300 550 800 1000 1200 1500 2000
Powierzchnia ogrzewalna kotła m2 11,5 17,6 25 49 65 78 95 150 174
Masa kotła z izolacją kg 1150 1750 2150 3100 5000 6250 6800 10000 14200
Wysokość komina m 12 14 15 18 20 22 23 25 29
Średnica komina mm 300 300 600 600 800 800 800 800 1100

Sterowniki

W 2015 roku w ofercie proponujemy nową serię sterowników typu SE wyposażoną w dotykowy, kolorowy 7” panel HMI, który umożliwia kontrolę oraz zmianę parametrów i aktualnego stanu pracy zespołu grzewczego. W każdym momencie można podejrzeć (w zależności od wersji sterownika) zawartość tlenu w spalinach (odczytywaną za pomocą sondy Lambda), temperaturę paleniska, temperaturę spalin, temperaturę kotła, temperaturę podajnika, poziomu wody w kotle oraz podciśnienia w komorze spalania. Użytkownik ma możliwość sterowania pracą ruchomego rusztu, systemem wybierania popiołu, wentylatora wyciągowego, wentylatorów powietrza pierwotnego i wtórnego oraz systemu podawania paliwa. Dodatkowo automatyka sterująca wyposażona jest w zabezpieczenie zapobiegające cofaniu się ognia w kanale podajnika. W momencie wystąpienia awarii i stanów alarmowych wyświetlane są komunikaty z zapisem daty i godziny wystąpienia i zakończenia, dodatkowo istnieje możliwość  powiadomienia użytkownika sms-em bądź e-mailem. Dostępny jest także zdalny podgląd i sterowanie pracą zespołu grzewczego ze strony WWW. Sterownik kontroluje również poziom zapełnienia zbiornika popiołu, a w momencie przekroczenia wysyłana jest wiadomość do użytkownika. Automatyka zespołu grzewczego może pracować w  trybie automatycznym bądź manualnym.

sterownik se-500

sterownik se-500

Sterownik dotykowy do KWH i AZSD do pieców o mocach 180 kW i powyżej.

W piecu z podawaniem hydraulicznym typu redler użytkownik może zdecydować, które alarmy będą wysyłane za pomocą sms,  stawiająć obok ich nazwy zielony znacznik.

sterownik se-500

W urządzeniu z redlerem użytkownik może zaprogramować czas pracy wybieraka popiołu, przerwy wybierania, czas pracy  ruchomego rusztu oraz częstość pracy ruchomego rusztu (który powinien się zmieniać w zależności od stopnia zanieczyszczeń  paliwa). Ponadto wybieranie paliwa, jak i ruchomy ruszt mogą być obsługiwane automatycznie lub ręcznie.

 

 

Dane techniczne

Wybierz model

KOTŁY WODNE KWH
KWH 110
Wymiar A mm 1870
Wymiar B mm 980
Wymiar C mm 1650
Wymiar D mm 232
Wymiar E mm 312
Wymiar F mm 1140
Wymiar G (standard)** mm 325
Wymiar H mm 315
Wymiar DN mm 80
Znamionowa moc cieplna kotła kW 110
Powierzchnia ogrzewalna kotła m2 11,5
Masa kotła z izolacją kg 1150
Wysokość komina m 12
Średnica komina mm 300

Galeria zdjęć

Do pobrania


Pliki do pobrania

Zwymiarowane rysunki techniczne różnych konfiguracji zestawów kotłów KWH i zespołów AZSD tzw. zestawów energetycznych AZSD+KWH. Plik w formacie pdf. (5.60 MB)

Zwymiarowane rysunki techniczne poszczególnych wielkości kotłów typu KWH. Plik w formacie pdf. (0.61 MB)

Zapytaj o ten produkt

Imię i nazwisko / Firma*
E-mail
Telefon
Preferowany sposób kontaktu
Telefon E-mail Fax
Dodatkowe informacje (typ, wielkość, moc itp.):
* - Pole obowiązkowe