Stosowane są następujące układy automatyk
- MMSD-01 – sterowanie w oparciu o zaprogramowane w pamięci układu algorytmy czasowe
- MMSD-02 – sterowanie w oparciu o pomiar wilgotności drewna
- MMSD-03 – sterowanie w oparciu o wilgotność równoważną