Proces suszenia można podzielić na pięć podstawowych faz:
- faza I - nagrzewanie
- faza II - wstępne nawilżanie
- faza III - suszenie właściwe
- faza IV - nawilżanie wyrównawcze
- faza V - studzenie