AZSD-50,-100 jest urządzeniem przystosowanym do spalania rozdrobnionego drewna poprodukcyjnego o granulacji max.30 mm i wilgotności 30-50%.
AZSD-180,-250,-500,-1000 jest urządzeniem przystosowanym do spalania rozdrobnionego drewna poprodukcyjnego o granulacji max.30 mm i wilgotności 30-60%.