Przeciętne dobowe zużycie trocin w urządzeniach AZSD kształtuje się na poziomie 0,03 – 0,04 m³/kW mocy urządzenia
Przeciętny zapas trocin można obliczyć wg wzoru:
Z=0,04 x P x n [m³]
gdzie:
Z – zapas w m³ (usypowych, nie ugniecionych)
P – moc urządzenia w kW
n – liczba dni(dób) na który ma być zgromadzony zapas
Jeżeli chcemy otrzymać wynik w kg to należy pomnożyć go x300, co odpowiada przeciętnemu ciężarowi 1m³ usypanych trocin