A.Przy pierwszym rozpalaniu zespołu AZSD z kotłem i każdym następnym (zwłaszcza po dłuższej przerwie) należy zachować szczególną ostrożność. Pracownik dokonujący rozpalanie powinien być wyposażony w rękawice żaroodporne (ochrona rąk) i przyłbicę (osłona twarzy).
B.Do spalania należy używać paliwa o wilgotności nie większej od 30%. Urządzenie pracuje sprawnie przy paliwie o dużym rozrzucie wilgotności (30+50%/), pod warunkiem, że proces przebiega bez przerwy przy odpowiednio rozgrzanym wnętrzu przedpaleniska i właściwie ustawionym programie roboczym, co zapewnia równomierność procesu odgazowania i spalania. W programie podtrzymującym, w którym poprawność nastaw jest bardzo ważna, gdyż przy przedawkowaniu paliwa nastąpi przerwanie procesu pirolizy, zadziałanie wyłącznika krańcowego (przepełnienie przedpaleniska) i spowoduje to konieczność ponownego rozpalania paliwem suchym.
C.Przed włączeniem AZSD do pracy pod pełnym obciążeniem, obowiązkowo należy przesuszyć wymurówkę przedpaleniska w czasie75 godz. spalając suche paliwo podawane transporterem ślimakowym ze zbiornika paliwa. Do tego użyć program podtrzymujący (5 sek - czas pracy, 100-150 sek-czas przerwy). Po takim wstępnym podsuszeniu przedpaleniska należy wygasić i wystudzić w czasie 8-10 godz., a następnie rozpalić zgodnie z opisanym programem. Sposób suszenia przedpaleniska może być również przeprowadzony innym sposobem wg inwencji kupującego, ale nie może nastąpić przegrzanie wymurówki, gdyż grozi to jej pęknięciem i wykruszeniem.
1.Pokrętło czujnika do nastawienia temperatury na kotle przekręcić w położenie min. (lewe skrajne położenie).
2.Załączyć zasilanie na pulpicie sterownika; Załączenie sterowania sygnalizacyjne jest zapaleniem się lampki.
3.Sprawdzić kierunek obrotów silnika (musi być zgodny ze strzałką narysowaną na obudowie wentylatora silnika) i działanie wyłącznika krańcowego.
4.Wyłączyć sterowanie na pulpicie.
5.Jeżeli kierunek obrotów silnika jest prawidłowy a ślimak i ruchoma tarcza na dnie zbiornika współpracują prawidłowo- zbiornik można uzupełnić paliwem. Pierwszy zasyp powinien być dokonany obowiązkowo paliwem suchym o wilgotności poniżej 30%. Jest to konieczne do rozpalenia i rozgrzania komory do temperatury potrzebnej do prowadzenia reakcji pirolizy odpadów drzewnych. Zbiornik przykryć szczelnie pokrywą.
6.Sprawdzić stan kotła (niedopuszczalne przecieki), napełnić wodą i odpowietrzyć instalację grzewczą.
7.Zbiornik na wodę układu p.poż. napełnić wodą i przykryć pokrywą.
8.Otworzyć pokrywę przedpaleniska.
9.Sprawdzić położenie klapy w komorze przedpaleniska (45° do pionu w kierunku kotła) i zamknąć pokrywę).
10.Ustawić pokrętło czujnika temperatury MMA na cyfrę
11.Ustawić przysłonę wewnętrzną (szyberki dolne) przedpaleniska na 1/2÷-2/3 otwarcia za pomocą nakrętki motylkowej.
UWAGA!
Podane poniżej czasy są to czasy orientacyjne, zależne od rodzaju i wilgotności trocin, oraz ciągu kominowego.
12.Nastawę cyklu roboczego - " czas pracy" ustawić na 3÷5 sek., a "czas przerwy" na 10÷15 sek.
13.Nastawę cyklu podtrzymującego - "czas pracy" ustawić na 5 sek. , a "czas przerwy" na 100 sek.
14.Ponownie załączyć sterowanie na pulpicie sterownika. Transporter ślimakowy zacznie podawać paliwo do komory przedpaleniska. Po ukazaniu się paliwa w komorze sterownik należy wyłączyć.
15.Na rusztach w komorze należy rozpalić ogień z suchego materiału w postaci rozdrobnionego łuczywa, drobnych kawałków drewna sosnowego.
Na podpałkę można użyć suchych wiórów stolarskich lub papieru. Gdy ogień na ruszcie rozpali się, a komora będzie rozgrzana, można włączyć podawanie trocin.
UWAGA !!!
Do rozpalenia odpadów w przedpalenisku nie wolno używać materiałów łatwopalnych; benzyny, nafty, ich pochodnych lub innych temu podobnych materiałów- użycie ich grozi poparzeniem lub wybuchem.
16.Pokrętłem nastawnika temperatury zadawanej przekręcić w prawo do punktu odpowiadającego wartości temperatury żądanej na wyjściu z kotła ( ok.75% zakresu regulującego).
17.Wraz ze wzrostem temperatury w komorze (kumulacja ciepła) należy zmienić nastawę cyklu roboczego: "czas pracy" zwiększyć do 25÷30 sek. , a "czas przerwy" do 5÷7 sek.
18.Prowadzić rozpalanie w dalszym ciągu. Zwrócić uwagę na ciągłość podawania paliwa. Całkowity czas dochodzenia przedpaleniska do parametrów pozwalających na prowadzenie pełnego procesu pirolizy wynosi ok.4÷6 godz. Prawidłowo przebiegający proces pirolizy (zgazowania) paliwa pozwala na uzyskanie ciągłego płomienia o intensywnej jednolitej barwie oraz szybkiego uzyskania żądanej temperatury wody na wyjściu z kotła. Po uzyskaniu tej temperatury, zacznie realizować się program podtrzymujący. W tym czasie wentylator podmuchu nie pracuje, a paliwo jest podawane w ilości nie większej jak 1/3÷1/5 tego które jest potrzebne do normalnego procesu.
19.Podwyższyć temperaturę zadaną na kotle. Z chwilą osiągnięcia w przedpalenisku warunków do autentycznej pirolizy, (ciągły płomień o jednolitej barwie) można rozpocząć podawanie paliwa normalnego o wilgotności 30÷50%) z tym, że należy przeprowadzić ponowną korektę nastawy programu roboczego na sterowniku (zmienić czasy: pracy i przerwy). "Czas pracy" zmniejszyć w pierwszej fazie do 15÷20 sek, a "czas przerwy" zwiększyć do 8÷10 sek. W tej fazie należy bacznie obserwować przebieg procesu, aby nie dopuścić do oziębienia wnętrza komory i w konsekwencji nie doprowadzić do przerwania procesu pirolizy. Odpowiednie manipulowanie "czasem pracy" i "czasem przerwy" i dopływem powietrza - przepustnica - wentylator, pozwala na utrzymanie tego procesu bez zakłóceń.