Urządzenie wybierające w postaci hydraulicznego wybieraka- HWP i przenośników ślimakowych (poziomego i ukośnego) przeznaczone jest do wybierania zrębków, drewna kawałkowego i innego rodzaju biomasy ze zbiornika o kształcie prostokąta i transportu do komory paleniska zespołu grzewczego. Hydrauliczny wybierak zbudowany jest z zespawanych kształtowników, które poruszają się ruchem posuwisto-zwrotnym w prowadnicach po dnie zbiornika. Napęd wybieraka następuje od układu hydraulicznego poprzez siłownik. Paliwo wybierakiem podawane jest do przenośnika poziomego, którego część trafia do obudowy przenośnika, pozostałe zaś są zgarniane. Z przenośnika poziomego paliwo przez układ przesypowy trafia do przenośnika ukośnego, skąd zaś przez dozownik obrotowy przenośnikiem ślimakowym przenoszone jest do komory
paleniska zespołu grzewczego. Działaniem urządzenia steruje układ automatyki, który może pracować w trybie automatycznym lub ręcznym.

 

 
 
Hydrauliczny wybierak trocin HWT

Dno hydrauliczne HWP (jedna sekcja)
1. Wygarniak, 2.Przenośnik ślimakowy poziomy, 3. Przenośnik ślimakowy ukośny (wyposażenie dodatkowe), 4. Siłownik hydrauliczny, 5. Zasilacz hydrauliczny, 6. Szafka sterownicza, 7. Wnęka przesypu, 8. paliwo

Wygarniaki podłogowe (poz. 1) poruszają się ruchem posuwisto-zwrotnym w prowadnicach po dnie zbiornika. Poprzez odpowiedni profil ramion podczas ruchu wybieraka następuje transport paliwa w kierunku koryta zasypowego w którym zainstalowany jest przenośnik śrubowy (poz. 2). Wał śrubowy poprzez przesyp zainstalowany we wnęce przesypu (poz. 7) przekazuje paliwo do przenośnika ukośnego (poz. 3), które następnie transportowane jest do miejsca docelowego, np. zbiornika buforowego paleniska (przenośnik ukośny nie należy do standardowego wyposażenia HWP).

Napęd ramion wybieraka następuje poprzez siłowniki (poz. 4) od zasilacza hydraulicznego (poz. 5). Wał śrubowy przenośnika poziomego posiada napęd mechaniczny od motoreduktora.

Sterowanie

W standardowym wykonaniu w skład układu sterowania wybierakiem wchodzi: szafka sterująca, okablowanie, elementy wykonawcze i zespół czujników.

Zasadniczo układ sterowania przeznaczony jest do współpracy z dodatkowym układem transportu paliwa do zbiorników, np. AZT (układ oparty o czujniki obecności paliwa)

Układ sterowania wybieraka HWP bazuje na programowalnym kontrolerze PLC, którego zadaniem jest sterowanie sekcjami wybieraka w oparciu o informacje uzyskane z czujników położenia wygarniaków oraz z układu zewnętrznego (np. AZT, sterownika AZSD itp.). W sterowniku PLC zaimplementowano również algorytm czasowy, który można wykorzystać np. w przypadku awarii czujników położenia. Odpowiednie nastawy czasowe można modyfikować za pomocą pulpitu sterownika PLC. Istnieje również możliwość załączania poszczególnych elementów wykonawczych układu w tzw. trybie ręcznym, za pomocą włączników zainstalowanych w szafie sterowniczej. Układ zawiera dodatkowo elementy zapewniające wyłączenie napędów w razie przepełnienia koryta przenośnika poziomego.

Sterownik PLC wyposażony jest w klawiaturę oraz wyświetlacz informujący użytkownika o trybach pracy lub ewentualnej awarii.

 

Hydrauliczny wybierak paliwa (hwp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne typowych wersji wybieraka HWP

 

HWP

Wyszczególnienie

Liczba sekcji

HWT-40/1
HWT-40/2

HWT-80/1
HWT-80/2

HWT-120/1
HWT-120/2

Pojemność

silosu dla H=3m

1 sekcja

ok. 55m³

ok. 90m³

ok. 120m³

2 sekcje

ok. 105m³

ok 170m³

ok 220m³

Średnica ślimaka (wydajność)

Ø 200 (do 16 m³/h)

Ø 315 (do 115 m³/h

Rodzaj paliwa

trociny

Moc silnika przenośnika

3kW-5,5kW

Układ hydrauliczny

Moc silnika pompy

2,2 kW

4 kW

Typ cylindra

C 125 / 70 / 50

C 140 / 80 / 630

Pojemność układu

1 sekcja

85 L

100 L

2 sekcje

105 L

130L

 

Hydrauliczny wybierak trocin - wymiary

 

 

Galeria zdjęć

Zapytaj o ten produkt

Imię i nazwisko / Firma*
E-mail
Telefon
Preferowany sposób kontaktu
Telefon E-mail Fax
Dodatkowe informacje (typ, wielkość, moc itp.):
* - Pole obowiązkowe