Ściany wyciągowe typu SWS spełniają wymagania dyrektywy przeciwwybuchowej 94/9/WE (ATEX) i posiadają certyfikat zgodności Nr OBAC 05 ATEX120 wydany przez OBAC Ośrodek Badań , Atestacji i Certyfikacji Sp. z O.O w Gliwicach.