Odpylacz cyklonowy spalin

Odpylacze cyklonowe spalin należy stosować do zatrzymywania pyłów (zwłaszcza pyłów o działaniu erozyjnym) występujących w spalinach kotłów przemysłowych. Standardowo wyposażone w wentylator spalin poprawiają parametry pracy kotłowni. Jednocześnie pozwalają na znaczne zmniejszenie wielkości komina obniżając koszt inwestycji.


Więcej...